Randstad at night
European Space Agency BY-SA

De staat van Nederland innovatieland 2018

Nederland en Europa staan voor complexe en hardnekkige uitdagingen. Klimaatverandering, cybersecurity en vergrijzing vragen om een innovatieve en gerichte aanpak om te komen tot doorbraken die breed gedragen kunnen worden. Overheden maken met de focus op missiegedreven beleid de juiste keuze om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden. Dit concludeert TNO in de publicatie 'De Staat van Nederland Innovatieland 2018'.

Volgens de auteurs van de publicatie krijgt missiegedreven beleid vorm door ambitie en durf, en vraagt het om co-creatie met stakeholders en burgers. Onderzoek en innovatie dragen daarbij verder bij aan het vergroten van het begrip van de uitdagingen. Ook moet dit leiden tot nieuwe inzichten en oplossingen. Maar veel van de uitdagingen vragen om meer dan alleen wetenschappelijke en technologische oplossingen. Ze zetten aan tot modernisering van wet- en regelgeving, voorlichting, nieuwe standaarden en incentives die aanzetten tot ander gedrag.

Download de hele publicatie hier

Vier visies op 'missiegedreven beleid'

In de publicatie komen ook vier visies op missiegedreven beleid en de impact daarvan op Nederland aan bod. Onder andere Kim Putters, directeur Sociaal Cultureel Planbureau, en Marleen Stikker, oprichter en directeur van Waag delen hun inzichten. Putters gaat in op waarom hij burgerparticipatie essentieel vindt. Marleen Stikker stipt de rol aan van ontwerpend en publiek onderzoek. Hoogleraar Politicologie aan de UvA, John Grin, blikt vanuit 2040 terug op het Nederlandse Innovatiebeleid gevoerd vanaf 2019. En tot slot kijkt Tom van der Horst, Business Director Strategies for Industry & Innovation bij TNO, in zijn bijdrage naar de impact van missiegedreven beleid op de industrie-agenda.

Download alleen de bijdrage van Marleen Stikker hier (pdf)