Mixed Reality voor erfgoed
Waag BY-NC-SA

De toepassing van Mixed Reality bij erfgoed

In het project Mixed Reality voor erfgoed onderzocht Waag samen met Imagine IC, Studio Louter en de HvA de mogelijkheden die de technologie Mixed Reality biedt voor museums en erfgoedinstellingen. Bij MR wordt een digitale laag toegevoegd aan een analoge locatie. We onderzochten de toepassing van MR bij de in 2020 gesloopte Garage Kempering in de K-buurt in Amsterdam Zuid-Oost - een plek van grote betekenis voor de buurt, die door middel van MR even kon worden teruggehaald. De eindpublicatie van ons onderzoek is nu te lezen.

download het onderzoeksrapport


Mixed Reality werd lang beschouwd als opkomende technologie, maar is nu klaar om van experiment naar toepassing te gaan. Met Mixed Reality wordt een digitale laag over aan analoge locatie geprojecteerd, met beeld, geluid of andere sensaties. Zo kun je bijvoorbeeld via je telefoonscherm het gebouw zien waar je voor staat - maar staan er afbeeldingen op, of kun je er geluid bij horen. MR heeft daarmee een grote belofte in zich voor museums en erfgoedinstellingen: ze kan de ervaring van de bezoeker verrijken en meer dynamisch maken.

De culturele sector onderzoekt nog volop hoe gebruikers MR ervaren en hoe ze deze technologie zelf betekenisvol in kan zetten. Ook het wetenschappelijk onderzoek hiernaar groeit snel. Onderzoekers kijken vooral naar de impact van MR en augmented reality (AR) op bezoekers: met behulp van de inhoudelijke digitale laag worden bezoekers ondergedompeld in een anders stille wereld, of wordt juist zinvolle interactie gestimuleerd. 

De voordelen van MR voor erfgoed

Met MR wordt locatie-specifieke informatie toegankelijk gemaakt, door de analoge en digitale werkelijkheid te vermengen. Gebruikers spelen zelf een actieve rol in deze hybride werkelijkheid en 'maken' de ervaring daarmee deels zelf, door middel van hun gedrag op de locatie, hun eigen interpretatie en hun eventuele bijdrage. Dat geeft nieuwe mogelijkheden voor storytelling en publieksparticipatie. Mede onder druk van een veranderend maatschappelijk klimaat is de erfgoedsector op zoek naar inclusieve, persoonlijke en gelaagde manieren om publiekservaringen en betekenissen toe te voegen. Mixed Reality biedt daartoe perspectief doordat ze:

  • Het onzichtbare zichtbaar maakt (d.w.z. de mogelijkheid biedt om verhalen die niet direct zichtbaar zijn, te tonen) op letterlijke, abstracte of symbolische manier.
  • Een gelaagde, multimediale manier van verhalen vertellen toestaat en gebruikers is aanraking brengt met andere subjectieven, die andere interpretaties mogelijk maken dan (uitsluitend) het geautoriseerde erfgoed-discours.
  • Een actieve verbinding creëert met een plek vanuit de persoonlijke ervaring.
  • Een bezoeker verandert in een actieve deelnemer aan een fysieke activiteit (die bezoekers uitnodigt om beter te kijken en zo betrokkenheid aanwakkert).

 

Eindpublicatie: Mixed Reality voor erfgoed

In de eindpublicatie van het project Mixed Reality voor erfgoed gaan we aan de hand van het ontwerpend onderzoek dat Waag gedaan heeft, in op de meerwaarde van MR voor erfgoed. Dit is toegespitst op een concrete casus: de in 2020 gesloopte Garage Kempering in de K-buurt in Amsterdam Zuid-Oost. We formuleren aandachtspunten bij het (zelf) ontwikkelen van immersieve ervaringen. We benaderen deze aandachtspunten vanuit de ontwerpkeuzes die we als ontwikkelaars gemaakt hebben.

download het onderzoeksrapport

 

Het onderzoek draagt bij aan de door Click.nl geïdentificeerde kennis- en innovatieagenda (KIA), specifiek aan de roadmap The Human Touch, in de onderzoeksrichting ‘de betekenisgevende mens’.

Deze activiteit is (mede)gefinancierd met de PPS-toeslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanuit CLICKNL. CLICKNL is het topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de creatieve industrie.