In het project Mixed Reality voor erfgoed onderzoeken we hoe mixed reality kan bijdragen aan het ervaren van een erfgoedlocatie. Een locatie is een vast gegeven, maar de betekenis ervan is vaak meer gelaagd en kan van individu tot individu en van groep tot groep verschillen. De betekenis is een continue onderhandeling tussen tal van factoren zoals verleden, emoties, waarden, normen en persoonlijke verhalen.

Hoe kunnen we mixed reality inzetten om die gelaagde betekenis 'invoelbaar' te maken? Hoe kan technologie de bezoeker helpen zich tot die perspectieven te verhouden en wellicht de plek zelf (een eigen) betekenis te geven? Deze vragen worden de komende tijd onderzocht door Waag in samenwerking met Imagine IC, Studio Louter, en onderzoeker Bernadette Schrandt van de Hogeschool van Amsterdam. We gaan hands-on onderzoeken hoe we mixed reality-omgevingen kunnen ontwerpen die bijdragen aan betekenisconstructie door de bezoeker van een (erfgoed-)locatie.

Met mixed reality kunnen digitale en fysieke werelden met elkaar verbonden worden. Waar je bij virtual reality enkel in de virtuele wereld ondergedompeld wordt, spelen met mixed reality de fysieke locatie en -objecten ook een rol in de ervaring.

De focus van dit onderzoek is parkeergarage Kempering in de K-buurt in Amsterdam-Zuidoost. De parkeergarage is in het voorjaar van 2020 gesloopt, maar heeft door de tijd heen een belangrijke rol gespeeld in de wijk. De garage heeft veel verschillende functies gehad, zoals kerk, sportplek en onderdak. Verschillende verhalen hebben zich dan ook aan de parkeergarage verbonden.

De rol van Waag is om hands-on te onderzoeken hoe we mixed reality-omgevingen kunnen ontwerpen die bijdragen aan betekenisconstructie van een (erfgoed)locatie. Hoe geef je toegang tot de ervaring van een plek die kort geleden is gesloopt? Kun je met digitale middelen recht doen aan de verschillende perspectieven? Hoe maak je gebruik van ruimtelijke, temporele en lichamelijke elementen om die perspectieven invoelbaar te maken? Hoe kunnen performatieve elementen van de technologie gebruikers uitnodigen tot reflectie? De Hololens, maar ook mobiele AR-functies komen aan bod om de verschillende emoties en betekenissen rondom deze (erfgoed-)locatie zichtbaar te maken.

Het onderzoek draagt bij aan de door Click.nl geïdentificeerde kennis- en innovatieagenda (KIA), specifiek aan de roadmap The Human Touch, in de onderzoeksrichting ‘de betekenisgevende mens’.

Deze activiteit is (mede)gefinancierd met de PPS-toeslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanuit CLICKNL. CLICKNL is het topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de creatieve industrie.

Project duration

1 mei 2020 - 1 mei 2021

Team

Financiers

Partners

  • Hogeschool van Amsterdam
  • Studio Louter
  • Imagine IC