Digital Delta
IBM BY

Digital Delta – Smart water managementHet is heet buiten! Volgens onze sensor is het zelfs 34 graden op het moment dat ik dit schrijf. Vanzelfsprekend kan ik nog maar aan één ding denken: Water! Voor een Nederlander natuurlijk ook niet zo'n gekke gedachte. Uit een rapport van IBM blijkt dat maar liefst 66% ons land zo laag ligt dat er een reële dreiging van overstroming is.Jaarlijks besteedt onze overheid dan ook 7 miljoen euro aan watermanagement. Geschat wordt dat deze kosten de komende 7 jaar met 1 à 2 miljoen euro zullen stijgen. Slim watermanagement zou de oplossing kunnen zijn. Hoe precies? Dat wordt het komende jaar onderzocht in het project Digital Delta. In dit project wordt bekeken of de analyse en integratie van waterdata kan leiden tot een kostenreductie van 20 tot 30 procent. Bij het project zijn onder andere Rijkswaterstaat, IBM, Delfland Water Board, TU Delft en Deltares betrokken.IBM gaat aan de slag met de ontwikkeling van een database waarin alle data en bronnen op een uniforme wijze samengevoegd worden. Aan het eind van het project wordt deze bak met informatie voor het publiek opengesteld. De database zal gegevens bevatten over onder meer waterhoogtes, waterkwaliteit, radar data en onderhoud aan sluizen, pompen of dammen. Ook wordt er een Service Development Kit (SDK) gemaakt, zodat ontwikkelaars allerlei applicaties met de data kunnen maken.Ik ben erg benieuwd naar de resultaten van Digital Delta: wat kunnen we werkelijk besparen? Welke data gaan we concreet in de SDK vinden? En welke apps zullen hiermee gemaakt worden?

 Maar allereerst ga ik nog maar even genieten van ons waterrijke landje; tijd voor een frisse duik!