Self-driving toy car
Waag BY-NC-SA

Duurzame mobiliteitsideeën in Buiksloterham

Wat zijn duurzame alternatieven voor mobiliteit van bewoners in Buiksloterham? Dit is de hoofdvraag die centraal staat op deze avond in Buiksloterham. Tijdens deze workshop ontwerpen en bedenken we samen met de buurtbewoners mogelijke oplossingen. 

Waag zoekt in het Europese onderzoeksproject Mobility Urban Values (MUV) naar verduurzaming van mobiliteit in de buurt. In Buiksloterham zijn we vooral benieuwd naar de motivatie van bewoners in deze buurt om mobiliteitsproblemen op te lossen. Buiksloterham is een snelgroeiende stadswijk in Amsterdam Noord. De buurt zit momenteel midden in transitie van een industrieel bedrijventerrein naar een circulaire stadswijk gericht op wonen en werken. Het aantal bewoners en bedrijven gaat toenemen in de toekomst, dat betekent ook meer verkeersbewegingen. 

In het begin van de avond wordt al meteen opgemerkt: ‘Er zijn straks bijna geen parkeerplekken meer. In de stad heb je ook bijna geen auto nodig en er is de optie om met de buren een elektrische auto te delen, maar hoe dichterbij dit moment komt hoe meer ik denk: leuk bedacht, maar hoe?’ 

Tijdens deze workshop zijn acht huidige en toekomstige bewoners aanwezig. Door middel van touwtjes en stickers wordt een beeld geschetst van de buurt op een levensgrote kaart. De toegangwegen en knelpunten worden besproken. De pont en centraal station zijn zeer drukke punten, die als stressvol worden ervaren. Een toekomstige bewoner merkt op dat Amsterdammers ouder dan zestig de stad niet meer in durven, omdat er veel agressiviteit is onder de fietsers. Hij pleit dan ook voor meer en beter openbaar vervoer. Er worden hier soms oplossingen voor bedacht door de gemeente, maar de bewoners voelen zich hierbij niet betrokken en denken ook dat dit niet de juiste zijn. Een ander interessant punt wat naar boven komt is de spanning in de functie van het gebied: de vrachtwagens tegenover de kinderen die naar school fietsen en op straat spelen. 

CRAZY 8

Deze tegenstelling komt later meer naar voren. Nu de belangrijkste routes en problemen duidelijk zijn gaan we op zoek naar oplossingen. Dit doen we door middel van de zogenaamde crazy 8. In acht minuten worden acht oplossingen bedacht en getekend. Uiteindelijk worden de 3 beste oplossingen verder uitgewerkt. 

De uitkomsten

De drie gekozen ideeën zijn: de elektrische opstapper naar de metro, de fietsroute langs het water en vervoer voor bedrijven via het water. 

De elektrische opstapper naar de metro, genoemd de BSH-Hop on Hop off, werkt op groene stroom, is CO2 neutraal en moet bestuurd worden door mensen uit de buurt. Dit is een aanwinst voor Buiksloterham, omdat er nog te weinig buslijnen aanwezig zijn. Dit plan wil bewoners en bedrijven een ruime mobiliteitskeuze bieden zonder een belasting voor het klimaat te vormen. Hierbij wordt slim ingespeeld op de toekomstige verbinding met het centrum door de noord-zuidlijn. 

De fietsroute op vlonders over het water behoudt het belangrijke woon-werkkarakter van de wijk en maakt een mooie, groene, drijvende fietsroute over het water achter de bedrijven langs. Hierdoor blijft fietsen veilig en hebben bedrijven en groen meer ruimte. 

Vervoer voor bedrijven via het water moet mogelijk gemaakt worden door een schuin aflopende helling waar vrachtwagens naar de boten kunnen. Ook moet een flexglijbaan helpen om het laden en lossen makkelijker te maken. De hoge kademuren langer het water maken dit nu lastig. Zonder al te ingrijpende en kostbare veranderingen wordt het water zo een goed bruikbare weg voor transport. 

Bovenstaande ideeën bieden een oplossing voor hoe je wonen en werken in een buurt kan combineren. Het is interessant om te volgen hoe de huidige en toekomstige bewoners met mobiliteit in de buurt omgaan. Een vervolgworkshop staat op 3 juli gepland. Daar gaan we verder werken aan ideeën voor concrete mobiliteitsvraagstukken in de buurt en denken we na over hoe we in kunnen spelen op de toekomstige groei van bewoners in de buurt.

Deze bijeenkomst is onderdeel van MUV - Mobility Urban Values.

Gepubliceerd

Auteur

project

EU official flag

Mobility Urban Values has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 723521.