Antibiotics
Nathan Reading BY-NC-SA

EU maakt afspraken over antibioticaresistentie

Europese landen gaan met elkaar antibioticaresistentie aanpakken op het terrein van zowel de zorg als de veehouderij. Dit is de uitkomst van een ministeriële conferentie die op 10 februari 2016 in Amsterdam is gehouden in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap. Minister Edith Schippers (VWS) en staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) ontvingen op deze conferentie collega’s en experts uit 28 Europese lidstaten.

Schippers waarschuwde dat de wereld het risico loopt om een van de kostbaarste geneesmiddelen uit de geschiedenis van de mensheid te verliezen: “Het is nu tijd om tot actie over te gaan. Laten we voorkomen dat we over 10 jaar met elkaar moeten concluderen dat we hebben gefaald.” Schippers pleitte onder andere voor betere infectiepreventie en terughoudender gebruik van antibiotica. Ook moeten er nieuwe antibiotica en alternatieven voor antibiotica ontwikkeld worden. Verder wil zij werk maken van betere diagnostiek, zodat antibiotica zo effectief en spaarzaam mogelijk worden ingezet. Bestaande mogelijkheden tot Europese samenwerking bij grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen moeten beter worden benut.

Staatssecretaris Van Dam riep tijdens de conferentie op het gebruik van voor de volksgezondheid kritische antibiotica bij dieren sterk te beperken. Ook wees hij op het belang van een gezamenlijke aanpak. “Het gaat dan niet alleen om de combinatie van gezondheidszorg en veehouderij, maar ook om samenwerking tussen landen onderling. Bacteriën stoppen niet bij de grens. 70 jaar geleden waarschuwde de uitvinder van penicilline, Alexander Fleming, al voor het risico van resistentie. Daar is de afgelopen decennia te weinig aandacht aan besteed. Het is cruciaal dat we het advies van Fleming alsnog ter harte nemen. Dat is belangrijk voor nu, maar vooral ook in het belang van onze kinderen.”

De oproep van Schippers en Van Dam tot actie werd door de andere landen onderschreven. Het tegengaan van antibioticaresistentie is één van de belangrijkste uitdagingen in de gezondheidszorg en de veehouderij. Door onzorgvuldig gebruik worden steeds meer bacteriën ongevoelig voor de werking van antibiotica. Infecties die nu nog eenvoudig te behandelen zijn, kunnen daardoor weer levensbedreigend worden. Ook de risico’s van zowel eenvoudige operaties als complexe medische behandelingen worden onaanvaardbaar hoog als antibiotica hun werking verliezen. Inmiddels vallen in Europa jaarlijks ongeveer 25.000 doden door antibioticaresistentie.

(Persbericht EU 2016)