Europese code fellows ontmoeten elkaar

Afgelopen maand hebben Nederlandse en Finse fellows en beleidsmakers elkaar ontmoet tijdens de Mindtrek-conferentie en code fellow training in Finland. Doel van de uitwisseling was het vergelijken van de werkwijze en het delen van successen. Daarbij kwam sterk de behoefte naar voren te verbinden met een bredere Europese gemeenschap van civic hackers en beleidsmensen om zo te kunnen leren van elkaars werk.

Open and Agile Smart City
Tijdens Mindtrek-conferentie in Tampere stond het Open and Agile Smart City netwerk centraal; een netwerk van inmiddels meer dan 50 steden die samen een open smart city market willen creëren waar interoperabiliteit, open data, open source en standaarden centraal staan. Het netwerk kent overduidelijk veel aantrekkingskracht, echter mist nog concrete resultaten waarop steden kunnen aanhaken. Het is belangrijk op lokaal/nationaal niveau hier verder invulling aan te geven; in Nederland zijn inmiddels Amersfoort, Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Rotterdam en Utrecht aangesloten.

Ervaringen vanuit Amsterdam, Helsinki en Tampere werden in de code fellow-sessie tijdens de conferentie gedeeld. Interessant verschil tussen de ontwikkelingen in Nederland en Finland is de plek waarop code fellows belanden in de gemeente. In Helsinki opereren ze vanuit de ICT-afdeling; de fellows van voorgaande jaren zijn inmiddels in dienst en dit jaar zijn er zes nieuwe code fellows gestart. In Amsterdam sluit de ontwikkeling naadloos aan bij het pas opgezette Datalab van de gemeente. De Code for NL-fellow is inmiddels structureel onderdeel van dit nieuwe team dat servicegerichte applicaties ontwikkelt voor de stad.

Voorbeelden uit Helsinki
Helsinki heeft enkele interessante projecten lopen waarop andere steden kunnen doorontwikkelen. Om burgers te helpen bij hun mobiliteit door de stad hebben ze een open tripplanner ontwikkeld. Deze adviseert reizigers over de snelste en goedkoopste manier om door de stad te bewegen. De code en alle aanvullende applicaties zijn open source en ze hopen dat andere steden en landen mee gaan werken aan de ontwikkeling. Verder werken ze aan een city service map; een kaart waar alle middelen van de stad in kaart worden gebracht die burgers kunnen gebruiken; niet alleen locaties, maar ook instrumenten, sportbenodigdheden, apparatuur, etc.

Alleen al tussen de paar steden die aan de Code for NL-training deelnamen zijn er meerdere projecten aan te wijzen waarop samenwerking interessant is, of die eenvoudig overgenomen en opgezet kunnen worden. Te weinig wordt er op Europees niveau aandacht besteed aan het openen van code, delen van resultaten en hergebruiken van succesvolle oplossingen. Hopelijk kunnen we daar vanuit Code for NL komend jaar meer aandacht aan besteden.