Binnen het project Code voor NL organiseerde Waag beurzen voor ontwikkelaars binnen overheden en aanverwante organisaties om te werken aan praktische oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Regeringen staan tegenwoordig voor enorme uitdagingen. Burgers verlangen meer (en betere) informatie en willen innovatieve diensten gebruiken. Met Code for NL sloot Nederland zich aan bij een wereldwijd netwerk van maatschappelijke vernieuwers die helpen hun eigen gemeenschap te transformeren door technologie te gebruiken om de overheid te verbeteren en betrokkenheid van burgers te bevorderen.

In een programma werken deze technologen nauw samen met alle belanghebbenden bij een probleem. Ze betrekken burgers, maatschappelijke organisaties en ambtenaren om technologie op een praktische manier te gebruiken.

Waag hielp bij het maken en implementeren van een programma binnen organisaties, als follow-up voor het Code for Europe project.

Nadien is de Stichting Code for NL opgericht, het Nederlandse netwerk van open-source developers en designers die samenwerken aan de digitale overheid. Doel is de succesvolle digitale transformatie van gemeenten, andere overheden en de samenleving als geheel.

Code for NL is partner in het internationale 'Code for All' programma en werd ondersteund vanuit het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.

Project duration

1 mrt 2015 - 1 jan 2017

Links

Financiers

Partners

  • Code for All