FIT publicatie 'De mens zien bij dementie'

Het aantal mensen dat leeft met dementie neemt ieder jaar toe. Daarmee wordt de vraag steeds urgenter hoe deze groep thuis kan blijven wonen en een prettig leven kan leiden. Er is steeds meer (technologische) ondersteuning beschikbaar om dit mogelijk te maken. In het project FIT zijn de behoeften en het aanbod in kaart gebracht met als resultaat de publicatie 'De mens zien bij dementie'.

Deze publicatie is bedoeld voor personen die leven met dementie, ontwerpers, onderzoekers, (in)formele zorgverleners, ondernemers en anderen die zich inzetten om mensen met dementie zolang mogelijk zelfstandig en prettig thuis te kunnen laten wonen.

Download 'De mens zien bij dementie'

FIT

Nieuwe, slimme technologie bieden vele mogelijkheden. Informatie- en communicatietechnologie maakt zorg op afstand, signalering, alarmering, lotgenotencontact en sociale verbondenheid mogelijk. Voor mensen met dementie en hun (in)formele zorgverleners is er een enorme keuze aan producten, services en diensten om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven, dat aanbod groeit met de dag. Echter, in praktijk sluiten vraag en aanbod niet naadloos op elkaar aan. Komt dat omdat het aanbod moeilijk te vinden is? Of is de juiste oplossing er (nog) niet? En wat is precies de behoefte van de doelgroep? Deze vragen staan centraal binnen het project FIT. 

Het project FIT bestaat uit verschillende fasen. In de eerste fase is zowel de dieperliggende behoeften (de vraag achter de vraag) van de doelgroep in kaart gebracht, samen met mensen die leven met dementie en hun mantelzorgers, als een theoretisch model voor het proces van vraagverheldering. De co-creatie aanpak en de verkregen inzichten van de eerste fase zijn beschreven en geïllustreerd in de publicatie: 'De mens zien bij dementie'.

Presentatie 'De mens zien bij dementie’

Het project FIT is gericht op het vinden van passende ondersteuning voor langer thuis wonen van mensen met dementie. Kennisinstellingen, media- en technologiebedrijven, zorgorganisaties en gemeenten in de Gooi en Vechtstreek werken samen in dit unieke project tussen de topsectoren Life Sciences & Health en Creatieve Industrie. Tijdens het Cross care café op woensdag 4 oktober werden de uitkomsten van het FIT-onderzoek, dat werd begeleid door Waag, getoond en de publicatie officieel gepresenteerd. Daarnaast presenteerde Gooi & Vecht concrete bijdragen die zullen worden gerealiseerd voor burgers met dementie en hun mantelzorgers. 

Gepubliceerd

project