The Deep Archive
Waag BY-NC-SA

Het archief in de toekomst

In 2016 hield Waag twee multidisciplinaire 'ArchiefLab bootcamps' in samenwerking met Nationaal Archief/Archief2020 en Universiteit Utrecht. Hierin identificeerden de deelnemers urgente, actuele vragen en scenario’s waarmee de archiefsector zich gaat verhouden tot de uitdagingen van de digitalisering van de samenleving.

Op verzoek van Archief2020 heeft Tom Demeyer (Head of Technology Development bij Waag) in aanvulling hierop een artikel geschreven getiteld 'The Deep Archive: Hoe huidige en toekomstige technologie het internet van data mogelijk maken'. Hierin schetst hij twee mogelijke toekomstscenario's en gaat in op de implicaties hiervan voor de archiefwereld.

Een citaat uit de inleiding:

"In 2009 was de totale omvang van alle digitale opslag 500 Exabyte, oftewel 500 miljard Gigabyte, dat is 10 keer een stapel boeken van de aarde naar Pluto. Zeven jaar later is de toename exponentieel en zijn we in het tijdperk van de Zetabyte aanbeland. De stapel boeken rijkt nu tot buiten ons zonnestelsel. Het geeft de magnitude aan van de context van archiefinstellingen. Wat moet worden bewaard en door wie? Het vraagt om nieuwe manieren van werken, van kennis ontwikkelen en kennis delen."

'The Deep Archive' is te downloaden onder een Creative Commons-licentie BY-NC-SA.

Download een exemplaar (pdf)