Wat zijn de uitdagingen voor de archieffunctie in de komende vijf jaar? Hoe draagt de archieffunctie bij aan bedrijfsvoering, democratische verantwoording en cultuurhistorie in het digitale tijdperk? In samenwerking met Nationaal Archief/Archief2020 en Universiteit Utrecht organiseerde Waag twee multidisciplinaire bootcamps gericht op de toekomst van de archiefsector.

De veranderende context waarin archiefinstellingen opereren, onder andere onder invloed van de digitalisering van de samenleving, vraagt om nieuwe manieren van werken, nieuwe vormen van kennis ontwikkelen en kennis delen, maar leidt ook tot nieuwe taken voor de traditionele archieven.

Het doel van de bootcamps was om urgente, actuele vragen te identificeren en daaruit voortvloeiende innovatietrajecten te adresseren waarmee de archiefsector zich gaat verhouden tot de digitale samenleving van de 21e eeuw. In de kick-off van het project werden meerdere onderwerpen gesignaleerd om uit te werken, zoals automatische metadatering, authenticiteit in combinatie met block chain-technologie, standaardisering, informatieveiligheid, en de betekenis van selecteren en vernietigen in een digitaal tijdperk. De bootcamps waren meerdaagse, multidisciplinaire werksessies waarin deelnemers hands-on samenwerkten op actuele thema’s.

In de bootcamps werden toekomstige producten en processen als prototypen verbeeld. Deze ontwerpbenadering helpt in het definiëren van de waarden waarop het Innovatielab gebaseerd is, het doorgronden van onderliggende principes, het verbeelden van toekomstscenario’s, het bespreekbaar maken van effecten en het bieden van handelingsperspectief.

Project duration

1 apr 2016 - 31 okt 2016

Links

Publications

Team

Financiers

  • Archief 2020

Partners

  • Nationaal Archief
  • Universiteit Utrecht