Scenario
Waag BY

Hoe COMMIT onderzoek en concept bij elkaar brengt

Door Remco Top, stagiair

In 2017 gaat het leven in de stad er heel anders uitzien. Er zijn veel meer ouderen dan jongeren en de rol van de overheid wordt kleiner, waardoor mensen op zichzelf of hun familie zijn aangewezen. Om hierop in te spelen zijn innovatieve ICT-doorbraken noodzakelijk. Want na je pensioen achter de geraniums zitten is geen optie. COMMIT zoekt naar invulling van deze maatschappelijke veranderingen door de pilots van Play, Touch, Exercise en Monitor. Op 8 november 2012 kwamen wetenschappers en experts van Waag in het kantoor van Logica (Amstelveen) samen om te brainstormen over deze ontwikkelingen.

Tangible Interface

In vier interactieve sessies werden de scenario’s besproken en werd er gekeken naar de wetenschappelijke relevantie van PhD-onderzoek. De pilots, waarin de context centraal staat, werden aangevuld met specifieke onderzoeksresultaten. Want hoe een ‘Tangible Interface’ precies werkt en wat je er mee kan doen, zijn twee totaal verschillende vragen. Maar door naar beide invalshoeken te kijken, vullen techniek en praktijk elkaar goed aan.

Meer bewegen

In de pilot Exercise wordt gekeken hoe je ouderen kunt stimuleren om meer te bewegen, aan de hand van technieken zoals de Kinect. Deze game-console maakt het mogelijk om je lichaamsbewegingen op een televisiescherm terug te zien. Omdat je vanaf verschillende locaties op één scherm het spel kan spelen, vergroot dit het sociale contact. Belangrijk, want sociaal contact wordt steeds belangrijker en techniek zal hier een cruciale factor in spelen. Dus wie weet wordt het in de toekomst met de Kinect wel mogelijk om op je oude dag met de kleinkinderen op virtuele safari in Afrika te gaan.

Samenwerking is onmisbaar

Tijdens de plenaire bespreking zijn er veel crosslinks met de andere projecten te zien, waardoor iedereen zich realiseerde dat samenwerking onmisbaar is. Er zullen dan ook meer van dit soort sessies volgen en mensen die in de zorg werken, gaan ook naar de uitgewerkte scenario’s kijken. Dit levert nieuwe input op, om tot nog betere concepten te komen en een mooiere samenleving in 2017.

Gepubliceerd

Auteur

project