Hoe gezond is Amsterdam?

Amsterdam wordt steeds gezonder. Wil Amsterdam echt gezond worden, moet er nog wel veel gebeuren. Het verkeer van Amsterdam wordt weliswaar steeds schoner, ook hebben steeds meer Amsterdammers zonnepanelen op hun dak, maar ondanks dat verbetert de luchtkwaliteit nauwelijks en is er te weinig groen in de stad.

Dit en meer blijkt uit de resultaten van de Gezonde Stad Monitor die op 6 april werden gepresenteerd tijdens het event Jij Maakt de Stad! in The Student Hotel in Amsterdam. De Gezonde Stad vindt de rol van de inwoners van Amsterdam cruciaal in het verduurzamen van de stad en roept iedereen op om mee te doen en samen aan de slag te gaan.

Hoe gezond is Amsterdam?
Met deze vraag onderzocht De Gezonde Stad de afgelopen maanden voor de tweede keer de duurzame ontwikkeling van onze hoofdstad op vijf thema’s: voedsel, groen, energie, grondstoffen en schone lucht. Conclusie: we zijn goed op weg, maar is nog veel te doen. Amsterdam is bijvoorbeeld koploper in elektrisch vervoer - het aantal elektrische auto’s dat rondrijdt, is in 2016 exponentieel gegroeid naar 3812 auto’s; een derde meer dan in 2015. Een dalende trend is te zien in stikstofconcentratie, alleen is die op veel plekken nog steeds boven de wettelijke norm door o.a. het toenemende aantal scooters.

Wat betreft groen in de stad is er een duidelijke toename te zien van het aantal groene daken, dat in 2016 uitkomt op 15 hectare - nog steeds maar 1,25 % van het totale platte dakoppervlakte. Tenslotte scheiden Amsterdammers in 2016 iets meer hun afval, maar lopen zij nog steeds achter op inwoners van andere grote steden. Deze tegenstellingen kenmerken de huidige gezondheid van de stad. Jaap de Jong (directeur van De Gezonde Stad) maakt de balans op: “Een gezond Amsterdam is echt mogelijk, maar om dat te bereiken moeten we wel op een aantal thema’s samen extra hard aan de slag. Hierin zie ik een hoofdrol weggelegd voor de inwoners van de stad - zij zorgen voor echte verandering!”

Gepubliceerd

project