How to create a relevant space - Marleen Stikker
nai010publishers BY
3RD4ALL book cover
nai010publishers BY
3RD4ALL pages from the book
nai010publishers BY

Hoe kunnen we het publiek domein (weer) vitaal krijgen?

Hoe kunnen plaatsen zoals cultuurhuizen, bibliotheken, idea hubs, parken, start-up-cafés en andere onmisbare publieke ruimtes, zogenaamde ‘third places’*, een waardevolle bijdrage leveren aan een vitale samenleving, nu en in de toekomst? 

Het nieuwe boek 3RD4ALL - How to Create a Relevant Public Space beantwoordt deze vragen vanuit verschillende invalshoeken, gebaseerd op de vijf belangrijkste ontwikkelingen binnen de publieke ruimte. Het boek is een initiatief van international creative guide en architect Aat Vos. 

"De openbare ruimte wordt steeds minder 'publiek' naarmate commerciële belangen er steeds meer vrij spel krijgen, waardoor minder draagkrachtige mensen dreigen te worden uitgesloten. Elke gemeenschap, groot en klein, moet daarop een antwoord vinden. Het is een ontwikkeling die me zorgen baart en ik vind dat we het tij moeten keren. Dat was mijn motivatie om dit boek te maken", licht Vos toe.

Het boek bevat ook een bijdrage van Marleen Stikker (directeur Waag) in de vorm van een interview met de titel "We need to democratize knowledge" (pdf). Het is verschenen bij nai010 publishers, Rotterdam.

DNA van de publieke ruimte
How to Create a Relevant Public Space biedt 280 pagina’s kleurrijke inspiratie voor architecten en andere creatieven, studenten, beleidsmakers en bestuurders. In het boek zet Aat Vos uiteen dat er vijf belangrijke pijlers zijn die bepalen of een ‘third place’ kan slagen: Mensen, Plek, Beleving, Product en Toekomst. Die maken deel uit van het DNA van een vitale openbare ruimte. Geholpen door de kennis van vele anderen, beschrijft Vos waaruit dit DNA precies bestaat, in meer dan ruim twintig diepte-interviews met autoriteiten op het gebied van onder meer stedenbouw en planning, economie, architectuur, design, gaming, sociologie en communicatie, zoals professor Saskia Sassen (professor of sociology, Columbia University, New York, auteur Joe Pine (auteur van The Experience Economy), Diane Ghirardo (professor of architecture, University of Southern California, Winy Maas (architect), Sergio Dogliani (Idea Stores, London), en Karim Rashid (designer). Beeldreportages van inspirerende ‘third places’ en city tours met openbare hotspots maken het beeld van de nieuwe publieke ruimte compleet.

Meer informatie en bestellen op: 3rd4all.com.

* De term ‘third place’ is bedacht door Ray Oldenburg, schrijver van het invloedrijke The Great Good Place, dat in 1989 is verschenen