Leerlingen voor Leerlingen
Waag BY-NC-SA

Inspiratie voor de Onderwijsraad

De Onderwijsraad buigt zich over de vraag: Maken scholen optimaal gebruik van ICT in het primaire proces en in de schoolorganisatie? Wij hebben ze geïnspireerd met het verhaal over de beweging van technologie in de samenleving en hoe het leren daardoor verandert.

In de eerste jaren van deze eeuw vond er een beweging plaats waarin jongeren niet alleen media consumeren, maar ook gingen produceren. De middelen daarvoor werden immers steeds toegankelijker en beter betaalbaar. Jongeren maken inmiddels massaal hun eigen filmpjes, websites en games. Door de komst van sociale media worden de zelfgemaakte werken verspreid over de hele wereld.

Er vindt er momenteel een nieuwe beweging plaats waarin media en technologie opnieuw een belangrijk rol spelen: de makersbeweging (makers movement). Deze beweging komt tot stand doordat nu ook de productietechnologie toegankelijker wordt. Door open source middelen zoals 3D-printers en freesmachines wordt het productieproces verplaatst van de fabriek naar een makerspace of het bijvoorbeeld Fablab, waar digitale fabricage mogelijk is.

Bij deze bewegingen zien we ook een verplaatsing in vaardigheden (21st century skills) en mate van beheersingsniveau. Zo was volgens Benjamin Bloom in 1956 de hoogste mate van beheersingsniveau 'evaluatie'. In 2001/2007 heeft Andrew Churches in een herziene versie (Revised and Digital Taxonomies) de hoogste mate van beheersingsniveau vervangen door creeëren. Het zelf kunnen ontwerpen en maken is volgens hem nu het hoogst haalbare in de orde van denkvaardigheden.

Bloom’s Digital Taxonomy, developed by Andrew Churches in 2007
Original Taxonomy
1956 Levels of Thinking
Revised and Digital Taxonomies
2001/2007 Levels of Thinking
EvaluationCreating
SynthesisEvaluating
AnalysisAnalyzing
ApplicationApplying
ComprehensionUnderstanding
KnowledgeRemembering

Het is belangrijk om deze beweging een plek te geven in het onderwijs. Op deze manier leiden we kinderen/jongeren op voor de nieuwe samenleving. Een school zou een ruimte moeten bieden waar kinderen zelf kunnen ontwerpen en creëren zodat zij er achter komen hoe maakbaar de samenleving is.

Een voorbeeld daarvan is de FabSchool die we deze maand starten, waar jongeren van 12-16 jaar aan de slag kunnen om digitale fabricage en maakprocessen te ontdekken en hun vaardigheden op dit vlak te ontwikkelen.