Anatomy Lesson Dr. Tulp in VR
Lily Díaz-Kommonen/Aalto University BY

Interactief diorama met de Anatomische Les

Op het Ars Electronica Festival 2017 in Linz wordt een interactief diorama gepresenteerd van het beroemde schilderij 'De Anatomieles van Dr. Nicolaes Tulp' dat Rembrandt in 1632 heeft gemaakt in de Waag. Het is een simulatie van het werk in virtual reality, gemaakt door professor Lily Díaz-Kommonen van de Aalto Universiteit in Finland.

Op het schilderij staat een les in de anatomie afgebeeld met een groep chirurgijns gehouden door Dr. Nicolaes Tulp. Het was het eerste groepsportret dat de toen 26-jarige Rembrandt schilderde. Het is gesitueerd in de Waag in Amsterdam, maar nog niet in het pas in 1691 gebouwde anatomisch theater boven op de Waag (zoals abusievelijk wel in de VR-versie het geval lijkt te zijn).

De anatomieles vond plaats op 16 januari 1632. Het Amsterdamse chirurgijnsgilde, waarvan Tulp deel uitmaakte, stond enkel één openbare ontleding per jaar toe. Het daarbij gebruikte lichaam moest dan van een geëxecuteerde crimineel zijn. Het lichaam dat ontleed wordt op het schilderij is dat van de 41-jarige Aris Kindt (Adriaan Adriaansz.). Hij was eerder die dag opgehangen voor diefstal.

Behalve Nicolaes Tulp, staan ook de chirurgen Jacob Blok, Hartman Hartmansz., Adraen Slabran, Jacob de Witt, Mathijs Kalkoen, Jacob Koolvelt en Frans van Loenen afgebeeld. In werkelijkheid stonden ze waarschijnlijk rondom het lijk, maar dat zou voor het schilderij onpraktisch zijn geweest.

In 1828 werd besloten het schilderij ten behoeve van het Weduwenfonds der Chirurgijnen publiek te verkopen. Koning Willem I liet de veiling van de Anatomische les van dr. Nicolaes Tulp verhinderen en gaf het bevel dit meesterwerk voor zijn Koninklijk Kabinet van Schilderijen aan te kopen. Het is nu in het Mauritshuis in Den Haag te bezichtigen.

We werken momenteel aan een cookie-vrije website. Op dit moment hebben we nog media embeds (Vimeo, Youtube, etc) in de website die cookies plaatsen. We werken aan alternatieven voor deze platformen.