PUMA website metals Amsterdam
Waag BY-NC-SA

Kaart toont herwinbare metalen in gebouwen

Woningen bevatten zoveel staal en koper dat de gebouwde omgeving op lange termijn te zien is als bron van materialen. Op de nieuwe website van PUMA (Prospecting Urban Mines of Amsterdam) vind je de allereerste prospectie-kaart van Amsterdam (en Nederland) als mijnbouwgebied voor staal en koper. In een circulaire economie wil je immers niet alleen weten welke stromen de stad inkomen en uitgaan maar ook hoeveel er opgeslagen wordt.

In het project PUMA is onderzocht in hoeverre het mogelijk is op basis van bestaande gegevens (open data) een eerste ruwe inschatting te maken van de hoeveelheden staal en koper in woningen en appartementen. Door een kaart te maken ontstaat er een indruk van verschillen in dichtheden en kan er met steekproeven gekeken worden hoe ver de inschatting afwijkt van de werkelijkheid. Dit proces lijkt op geologische prospectie, waarbij mijnbouwbedrijven op basis van inschattingen en steekproeven bepalen hoeveel zij over hebben voor concessierechten.

Steekproeven
In een aantal Amsterdamse woningen werden door Metabolic steekproeven verricht naar het metaalgehalte. De resultaten van dit onderzoek zijn beschikbaar in het (Engelstalige) rapport 'Prospecting the urban mines of Amsterdam' (pdf). Hierin constateren de onderzoekers dat, hoewel er met vrij grove data is gewerkt, de meeste aannames in het model valide zijn (p. 18). Ze doen vervolgens aanbevelingen om het model verder te verbeteren.

De kaart is gemaakt in samenwerking met de ontwikkelaars van Waag. PUMA is een samenwerking van Faculteit Bouwkunde TU Delft, Centrum Milieukunde Leiden, Metabolic en Waag en wordt deels gefinancierd door AMS.