microscopisch beeld
Špela Petrič ©

Kunstenaars Penelope Cain en Špela Petrič starten met de Digital Deal residentie bij Waag

Na een open oproep die bijna 800 aanmeldingen opleverde, startten afgelopen maand de twaalf Digital Deal kunstenaarsresidenties in elf Europese landen. 

European Digital Deal is een driejarig onderzoek (van januari 2023 tot december 2025) naar de invloed van de versnelde toepassing van nieuwe technologieën op democratische processen. Één van de belangrijkste pijlers van de European Digital Deal zijn de twaalf kunstenaarsresidenties die onlangs van start zijn gegaan en waarin deze onderwerpen worden onderzocht. Het project ondersteunt de kunstenaars bij het ontwikkelen van werken die technologie-gedreven verandering blootleggen, bekritiseren of opnieuw verbeelden.  
 
Voor deze negen maanden durende residentie selecteerde Waag Futurelab het project Radical Care and the Greenhouse van Penelope Cain en het project The Archive of In-Operables van Špela Petrič. Tijdens de residentie zullen Cain en Petrič de mogelijkheden van AI-robots in de glastuinbouw onderzoeken. Vaak worden robots ingezet om efficiëntie te vergroten, maar kunnen AI-robots ook worden gebruikt om arbeidsomstandigheden te verbeteren? De kunstenaars ontvangen een subsidie van 25.000 euro om hun projecten te ontwikkelen en krijgen begeleiding van een groep experts bestaande uit Erik Pekkeriet, Mark Westmoreland en anderen.

Kunstenaar in residentie: Penelope Cain 

Digital Deal Kick off presentatie door Penelope Cain
Penelope Cain presenteert haar project tijdens de Kick-off van de Digital Deal residenties.

Penelope Cain onderzoekt in haar project Radical Care and the Greenhouse welke - op zorg gebaseerde - relatie AI-robots kunnen hebben met de levende wezens in de kas: van planten tot mensen en van insecten tot microben. Kunnen AI-robots een gevoeligheid ontwikkelen en naar verschillende levensvormen in de kas luisteren, hen verzorgen en met elkaar verbinden?

Radical Care And The Greenhouse van Penelope Cain sluit nauw aan bij de waarden van Waag Futurelab en richt zich op de integratie van zorg, technologie en milieubeheer.

"Ik ben geïnteresseerd in de kas als een plek van ontwrichting – een plek waar zorgen over verplaatsing, ontkoppeling en zichtbaarheid centraal staan; van arbeidsmigranten en voedselproducerende planten. Terwijl de kas ook een plek is met baanbrekende opkomende technologische vooruitgang voor goedkoper voedsel." Penelope Cain

Penelope Cain focust in haar werk op verhalen over het land, het water en de planten uit het Antropoceen en het post-carbon tijdperk, twee tijdperken waarin gebieden werden bezet, gekoloniseerd, geëxtraheerd en getransformeerd. Met haar achtergrond in de biologische wetenschappen werkt Cain op het kruisvlak van wetenschappelijke kennis en het vertellen van verbindende, nog onvertelde verhalen.

Kunstenaar in residentie: Špela Petrič

In de strijd voor betere werkomstandigheden in kassen moeten we erkennen dat kassen op automatisering gerichte ecosystemen zijn. In de kas worden operationele beelden gebruikt om efficiëntie te bevorderen. Petrič benadert deze beelden in haar project The Archive of In-Operables vanuit een data-feministisch perspectief. Ze analyseert de beelden op sporen van verstoring, pauze, rust, vergissingen, biologische ritmes en het disfunctioneren van machines: van de vermoeide werknemer tot de ongehoorzame hommel. Het resulterende archief biedt verhalen over behoeften die verdergaan dan efficiëntie en andere marktbehoeften.

Petrič heeft ervaring met feministische perspectieven op gegevensverzameling. Dat stelt haar in staat om de cognitieve aspecten van machine learning in de landbouw te onderzoeken en in contact te komen met mensen die in de kassen werken. Haar werk sluit daarin goed aan bij Waag’s focus om technologie op een ecologische en sociaal bewuste manier te integreren in natuurlijke systemen.

"Data vormen de basis van tuinbouwsystemen. Arbeid verricht door mensen, machines en planten wordt georganiseerd door digitale systemen die de grenzen bepalen van de activiteiten in de kas. Wat wordt er geteld en wat telt?" - Špela Petrič

Špela Petrič is een nieuwe mediakunstenaar met een achtergrond in de natuurwetenschappen. Door biomediapraktijken en performativiteit te combineren, creëert ze een relatie tussen lichamen die de fundamenten van onze (bio)technologische samenlevingen blootleggen en stelt ze alternatieven voor.

European Digital Deal 

European Digital Deal is een driejarig onderzoek (van januari 2023 tot december 2025) dat inzoomt drie aspecten van de ongereguleerde en schijnbaar onbestuurbare technosfeer: de veranderingen in het medialandschap en het openbaar bestuur, en de behoefte aan ethische, eerlijke en duurzame innovatiepraktijken. Door middel van festivals, conferenties, tentoonstellingen, workshops, hackathons en andere educatieve activiteiten zal het project een nieuw soort publiek forum vormen. Het platform brengt culturele instellingen, kunstenaars, onderzoekers en onderwijzers samen om te discussiëren over de manier waarop technologie ons leven organiseert, hoe we grip kunnen krijgen wanneer we vastzitten in een innovatiewedloop en wat een digitale overeenkomst in lijn met Europese democratische waarden betekent. 

De twaalf kunstenaarsresidenties waarin deze onderwerpen worden onderzocht, vormen een belangrijk onderdeel van het project. Digital Deal ondersteunt de kunstenaars bij het ontwikkelen van werken die technologie-gedreven verandering blootleggen, bekritiseren of opnieuw verbeelden. De geselecteerde kunstenaars voor de Digital Deal residenties zijn Clopy Diaz Reyes, Yulia Sion, Nuno Correia, Martyna Marciniak, Calin Segal, Noemi Iglesias Barrios, Zoran Srdić Janežić, Space Popular (Lara Lesmes en Fredrik Hell-berg), Pierre-Christophe Gam, Silvia Binda Heiserova, dmstfctn, Charlotte Jarvis, Špela Petrič en Penelope Cain. Alle projectbeschrijvingen zijn hier beschikbaar.    

Digital Deal Kick-off van de kunstenaarsresidenties
Kick-off van de Digital Deal residenties met alle kunstenaars.

 

European Digital Deal wordt geleid door een consortium dat wordt gecoördineerd door Ars Electronica (AT) en bestaat uit the Center for the Promotion of Science (RS), Culture Yard (DK), Gluon (BE), Teatro Circo de Braga (PT), iMAL (BE), Kersnikova (SI), LABoral (ES), Onassis Stegi (GR), Pro Progressione (HU), Sineglossa (IT), Waag Futurelab (NL) and Zaragoza City of Knowledge Foundation (ES). European Digital Deal wordt medegefinancierd door Creative Europe.