Nu de digitale wereld zich verweeft met onze samenlevingen, groeit de noodzaak na te denken over wat dit betekent voor de democratie.

European Digital Deal is een driejarig onderzoek, medegefinancierd door Creative Europe, naar hoe de versnelde, maar soms ondoordachte toepassing van nieuwe technologieën - zoals kunstmatige intelligentie, machine learning, blockchain en algoritmische verwerking - democratische processen kan veranderen of ondermijnen.

Door middel van een groot aantal programma's, die lopen van januari 2023 tot december 2025, willen we een nieuw soort publiek forum opzetten waar culturele instellingen, kunstenaars, onderzoekers en docenten samenkomen. Samen denken ze na over hoe een overeenkomst die de democratische waarden in de digitale wereld waarborgt eruit zou kunnen zien, en welke rol zij kunnen spelen bij het vormgeven daarvan.

Waags focus

Nieuwe technologieën worden steeds meer een vast onderdeel van de manier waarop we informatie verspreiden en consumeren, en de manier waarop we communiceren met de overheid. Zo vormen ze onze kijk op de wereld en de relatie tussen burger en overheid. Het ontwarren van deze verstrengeling tussen technologie, media en openbaar bestuur vormt een eerste stap voor het bereiken van een overeenkomst gewijd aan democratische principes in de digitale wereld.

In Digital Deal legt Waag niet alleen de huidige risico's bloot, maar bevragen we ook de huidige architectuur van innovatieprocessen. Zo willen we een lans breken voor de langetermijngevolgen voor milieu en maatschappij. Daar moet rekening mee worden gehouden wanneer eerlijke, ethische en duurzame technologieën voor de toekomst worden ontworpen.

Project duration

1 jan 2023 - 31 dec 2025

Team

Financiers