Lara Blazic
Lara Blazic BY-NC-SA

Lara Blazic en de datavakbond

Larisa Blazic is een in Londen gevestigde kunstenaar, feministische hacker en pedagoog. Ze werd geboren in Servië en studeerde architectuur en videokunst in de vroege jaren negentig. Als kunstenaar wil ze samen met gemeenschappen werken en mensen via technologie en kunst een politieke stem geven. Als artist in residence voor het DECODE-project ontwikkelt ze een artistieke interventie gebaseerd op de principes van een vakbond.

Larisa's ideeën om mensen te verbinden en kracht bij te zetten door gebruik te maken van de positieve sfeer van de begintijd van het internet begonnen in de jaren negentig van de vorige eeuw, tijdens de Joegoslavische oorlog. In die periode hadden mensen nieuwe manieren nodig om contact te maken en hielp ze met het vormen van creatieve en zelfgeorganiseerde gemeenschappen. Mobiele gemeenschappen met een sterk politiek bewustzijn, ondersteund door technologie waren het doel, omdat het hoop en een gevoel van vrijheid gaf.

In het publieksprogramma van Waag geeft Larisa in 2019 een aantal workshops. In het kader hiervan gaf ze interview.

Wat is het idee en het doel van de workshops?

Larisa opent graag software voor het publiek en maakt technologie toegankelijk. Ze gebruikt haar kennis van nieuwe technologieën, code en de artistieke praktijk om kleine groepen mensen te leren meer bewust te zijn van de waarde van data en activisme te gebruiken tegen regeringen en bedrijven die gegevens misbruiken. Door mensen hiertoe in staat te stellen, geeft ze hen alternatieven en leert ze om kritisch te zijn over hun dataproductie en -eigendom. Door een gezamenlijke inspanning te leveren tijdens de workshop resulteert dit uiteindelijk in een gemeenschappelijk kunstwerk.

Wat kunnen mensen leren van de workshop?

Mensen leren over de blockchain, slimme contracten en data commons en krijgen daarover meer duidelijkheid. Ze leren onderdeel te zijn van het netwerk, hoe ze zichzelf moeten organiseren en hoe ze over hun rechten kunnen onderhandelen. De workshop richt zich op het potentieel van een gezamenlijk gedefinieerd slim contract. Binnen het blockchain-raamwerk kan een slim contract een hulpmiddel zijn voor het zelf organiseren van collectieve gegevensrechten. Het potentieel is zodanig dat in combinatie met de concepten van data commons een slim contract zou kunnen helpen bij de overgang naar een zinvolle sociale verandering, het stimuleren van individueel en sociaal welzijn.

Wat hoop je te bereiken met deze serie workshops?

Larisa hoopt meer collectieve actie met betrekking tot gegevens te bereiken, omdat het verdedigen en beheren van je eigen gegevens erg belangrijk is. We hebben een democratisch antwoord nodig op de sociale, economische en culturele implicaties van gegevensverzameling op grote schaal. De waarde van die gegevens is in het belang van democratie, gelijkheid en rechtvaardigheid.

Deze workshops zijn een oefening in nieuwsgierigheid, waarin het experimenteren en het ontdekken van de mogelijkheden van nieuwe technologie een grote rol spelen. Met de gezamenlijk verkregen data zal Larisa een groter kunstwerk maken, maar hoe dit eruit zal zien is nog niet helemaal duidelijk!

Videoverslag

Van de residency 'Data Union Fork' is een eerste videoverslag ('mid-term report') gemaakt door Ilze Black.

We werken momenteel aan een cookie-vrije website. Op dit moment hebben we nog media embeds (Vimeo, Youtube, etc) in de website die cookies plaatsen. We werken aan alternatieven voor deze platformen.

Mid-term report for Data Union Fork: Tools for data strike work by Larisa Blazic with the support of the STARTS Residencies Project as part of the STARTS initiative of the European Commission, based on technological elements from DECODE, with the support of Waag.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 732546.

EU official flag

Gepubliceerd

Auteur

project

EU official flag

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 732546.