Future that Was
Goda Budvytytè BY

LIMA volgt NiMK op

Met ingang van januari 2013 is LIMA hét nieuwe platform voor mediakunst, gevestigd in Amsterdam. Experts die voorheen in dienst waren bij het NIMk richten deze nieuwe stichting op om kennis, collectie, conservering en distributie -die het NIMk tot haar sluiting aanbood- niet verloren te laten gaan.

Gaby Wijers, voormalig Hoofd conservering en collectie van het NIMk, is de directeur van dit nieuwe initiatief. LIMA wil zich in de komende jaren ontwikkelen tot hét (inter)nationaal platform voor de duurzame toegang tot mediakunst, en zal een uitgebreid palet aan diensten op dit gebied gaan aanbieden. De combinatie van actieve distributie, conservering en onderzoek is daarbij cruciaal. 

LIMA zet zich in om bestaande en toekomstige mediakunstwerken te (doen) vertonen, onder nieuwe omstandigheden en met nieuwe voorwaarden. De sluiting van het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) is per eind 2012 een feit. Alle activiteiten van het NIMk zullen worden stopgezet en de stichting opgeheven. LIMA werkt met het NIMk aan afspraken over de overdracht van collecties en bijbehorende apparatuur. Dit betekent dat LIMA, in combinatie met de aanwezige expertise, een goede start kan maken en van meet af aan werkt op professioneel niveau. Voor het NIMk betekent dit dat ondanks haar sluiting, in de toekomst toch zorg en aandacht aan erfgoed op het gebied van kunst en technologie besteed zal blijven worden.

Vanaf 7 januari 2013 biedt LIMA diensten voor beheer en behoud en distributie van mediakunst aan.