This phone is tapped
D.. Atty BY

Masterclass Netpolitiek 2013

ACTA, PRISM, open data, copyright & privacy: internetpolitiek staat steeds vaker centraal in het publiek debat. Een stevige kennis van de belangrijkste thema’s op dit gebied is cruciaal om onze informatiemaatschappij de komende jaren succesvol te (be)sturen.

Bits of Freedom, Waag, Netwerk Democratie, Open State Foundation en Kennisland nodigden high potentials en politieke talenten uit deel te nemen aan de Masterclass Netpolitiek. In deze serie van zes bijeenkomsten ontwikkelden zij een brede kennis over de belangrijkste thema’s op het grensvlak van internet en politiek, zodat zij hierover een gedegen mening kunnen vormen.

Bij iedere masterclass presenteerden topsprekers en oorspronkelijke denkers hun visie over actuele thema’s op het gebied van internetpolitiek. Tijdens de masterclasses was veel ruimte voor informele uitwisseling en reflectie.

Data

De Masterclass Netpolitiek 2013 was op verschillende locaties:

  • 14 oktober - Open Data en Transparantie (Open State Foundation)
  • 21 oktober - Wetgeving en burgerparticipatie (Netwerk Democratie)
  • 28 oktober - Privacy en cybersecurity (Bits of Freedom)
  • 4 november - Ethisch hacken en sociale innovatie (Waag)
  • 11 november - Modernisering van het auteursrecht (Kennisland)
  • 25 november - Afsluitende bijeenkomst

Organisaties

Bits of Freedom

Bits of Freedom komt op voor vrijheid en privacy op internet. Bits of Freedom zorgt dat overheid en bedrijfsleven onwenselijk beleid terugdraaien en wenselijk beleid invoeren. Om dat te bereiken werkt Bits of Freedom intensief samen met onze achterban. Onze kracht is onze combinatie van onze expertise, een constructieve lobby waar mogelijk en scherpe actie waar nodig. En dat werkt. Politieke partijen luisteren naar ons, het bedrijfsleven vraagt ons om advies en steeds meer Nederlanders staan achter ons doel: Een internet dat open is voor iedereen, waar iedereen informatie digitaal kan delen en waar privé communicatie privé blijft.

Kennisland

Kennisland ontwerpt en realiseert interventies om de kennissamenleving te versterken. Dat doen we in opdracht, maar ook op eigen initiatief. Op dit moment zijn wij actief op de terreinen onderwijs, auteursrecht, cultuur en sociale innovatie. Kennisland maakt zich sterk voor de modernisering van het auteursrecht die ruimte biedt aan innovatie en bijdraagt aan een sterk publiek domein. We doen dat in projecten als Creative Commons, door samen te werken met erfgoedinstellingen en door op Europees en Nederlands niveau te lobbyen.

Netwerk Democratie

Netwerk Democratie is een platform voor democratische innovatie. Netwerk Democratie staat voor een veerkrachtige democratie die met behulp van nieuwe technologie alle leden van de samenleving betrekt en verbindt. Als netwerkorganisatie creëert Netwerk Democratie innovatieve samenwerkingsverbanden tussen traditionele politieke instituties, wetenschappers en innovatieve pioniers. Netwerk Democratie stimuleert dit door slim gebruik te maken van het internet en digitalisering en reikt burgers hier nieuwe instrumenten mee aan; om zich te organiseren, te participeren in het democratische proces en zich te informeren over besluitvorming binnen de overheid.

Open State Foundation

Open State is een jonge ideële non-profit organisatie die democratische transparantie, verantwoording en participatie bevordert door het ontwikkelen van online platformen en het bevorderen van het ontsluiten en gebruik van open data.