Data security, netneutraliteit, open data, copyright & privacy: internetpolitiek staat steeds vaker centraal in het publiek debat. Een stevige kennis van de belangrijkste thema’s op dit gebied is cruciaal om onze informatiemaatschappij de komende jaren succesvol te (be-)sturen.

Bits of Freedom, Internet Society NL, Kennisland, Netwerk Democratie, Open State Foundation en Waag organiseren de Masterclass Netpolitiek. In deze serie bijeenkomsten ontwikkelen de deelnemers een brede kennis over de belangrijkste thema’s op het grensvlak van internet en politiek, zodat zij hierover een gedegen mening kunnen vormen.

Bij iedere masterclass presenteren topsprekers en oorspronkelijke denkers hun visie over actuele thema’s op het gebied van internetpolitiek. Tijdens de masterclasses is veel ruimte voor informele uitwisseling en reflectie.

Deelnemende organisaties

Bits of FreedomBits of Freedom komt op voor vrijheid en privacy op internet. Bits of Freedom zorgt dat overheid en bedrijfsleven onwenselijk beleid terugdraaien en wenselijk beleid invoeren. Om dat te bereiken werkt Bits of Freedom intensief samen met onze achterban. Onze kracht is onze combinatie van onze expertise, een constructieve lobby waar mogelijk en scherpe actie waar nodig. En dat werkt. Politieke partijen luisteren naar ons, het bedrijfsleven vraagt ons om advies en steeds meer Nederlanders staan achter ons doel: Een internet dat open is voor iedereen, waar iedereen informatie digitaal kan delen en waar privé communicatie privé blijft.

Internet Society NL
ISOC streeft naar een internet dat bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. Hiertoe stimuleert zij de verspreiding, het gebruik en toepassingen van het internet in internationale context. Daarnaast probeert zij te zorgen voor een brede maatschappelijke discussie en een evenredige vertegenwoordiging van alle belanghebbenden.

KennislandKennisland ontwerpt en realiseert interventies om de kennissamenleving te versterken. Dat doen we in opdracht, maar ook op eigen initiatief. Op dit moment zijn wij actief op de terreinen onderwijs, auteursrecht, cultuur en sociale innovatie. Kennisland maakt zich sterk voor de modernisering van het auteursrecht die ruimte biedt aan innovatie en bijdraagt aan een sterk publiek domein. We doen dat in projecten als Creative Commons, door samen te werken met erfgoedinstellingen en door op Europees en Nederlands niveau te lobbyen.

Netwerk DemocratieNetwerk Democratie is een platform voor democratische innovatie. Netwerk Democratie staat voor een veerkrachtige democratie die met behulp van nieuwe technologie alle leden van de samenleving betrekt en verbindt. Als netwerkorganisatie creëert Netwerk Democratie innovatieve samenwerkingsverbanden tussen traditionele politieke instituties, wetenschappers en innovatieve pioniers. Netwerk Democratie stimuleert dit door slim gebruik te maken van het internet en digitalisering en reikt burgers hier nieuwe instrumenten mee aan; om zich te organiseren, te participeren in het democratische proces en zich te informeren over besluitvorming binnen de overheid.

Open State FoundationOpen State Foundation is een ideële non-profit organisatie die democratische transparantie, verantwoording en participatie bevordert door het ontwikkelen van online platformen en het bevorderen van het ontsluiten en gebruik van open data.

Project duration

15 jul 2013 - 31 dec 2019

Links

Team

Partners

  • Bits of Freedom
  • Internet Society NL
  • Kennisland
  • Netwerk Democratie
  • Open State Foundation