MeSch prototype getest

Kan een vergrootglas een extra dimensie toevoegen aan de museumbeleving? Waag heeft, als een van partners in het meSch project, een prototype gemaakt in de vorm van een interactief vergrootglas: een houten frame waarin een smartphone verborgen zit. Het is bedoeld als hulpmiddel om de weg te kunnen vinden en tegelijkertijd een contextuele laag aan de tentoonsteling toe te voegen.

Het prototype werd getest bij een andere partner in het project, het museum Museon in Den Haag, in dit geval in een speciale tentoonstelling voor kinderen over Inuit van Groenland. Drie paar kinderen waren betrokken bij de test.

Een ijsbeer en een zeehond waren hierbij de virtuele gidsen die de kinderen met het vergrootglas in de juiste richting stuurden, vanaf een willekeurig vertrekpunt in het museum. Als het glas boven een markeerpunt op de vloer werd gehouden verscheen een van de beesten. De markeerpunten waren op verschillende plekken aangebracht, zowel in de Groenland tentoonstelling als daarbuiten. De laatste punten werden uitsluitend gebruikt om de kinderen naar de tenstoonstellingsruimte te leiden. In de tentoonstelling activeerden ze extra informatie over de objecten.

Elk beest leidde naar drie verschillende museumobjecten, die onderdeel waren van twee kleine verhaallijnen. Beide verhaallijnen waren gerelateerd aan de jacht als middel van bestaan op Groenland, een land dat altijd erg geïsoleerd was en geen landbouw of grondstofwinning van betekenis kende. Eén verhaallijn richtte zich op de zeehond, waarop niet alleen werd gejaagd vanwege het vlees, maar ook vanwege de bijproducten zoals kleding en gereedschappen. In de andere verhaallijn stond de ijsbeer centraal. In elke test volgde steeds één kind de ijsbeer en de andere de zeehond.

In het meSch-project wordt een toolkit ontwikkeld waarme erfgoeddeskundigen interactieve tentoonstellingen kunnen verrijken. In het eerste jaar worden concepten en prototypes getest, om uiteindelijk aan het eind daarvan tot een definitief exemplaar te komen. Dit vormt de basis voor verdere ontwikkeling en uitgebreidere case studies in de betrokken musea binnen het meSch-consortium.

Deze vertaling is een deel van een uitgebreidere blogpost geschreven door Hub Kockelkorn op de meSch website.

Gepubliceerd

project