workshop
waag BY-NC-ND
future internet lab

MicroDonor: op naar een open-source verdienmodel

De komende maanden werkt Waag aan het project MicroDonor. We onderzoeken of een systeem van microdonaties een geschikt verdienmodel is voor open-source ontwikkelaars, contentmakers en culturele instellingen die niet hun geld willen verdienen met de persoonsgegevens van hun gebruikers. 

Wil je hierover meepraten? Kom dan naar het publieksprogramma over MicroDonor op donderdag 18 maart, waar we in gesprek gaan met tech-developers, contentmakers en culturele instellingen over web monetization. Meld je aan via onderstaande button om meer informatie te krijgen over het bijwonen van de meetup (gratis).

meld je aan


Er gaat vrijwel geen dag voorbij dat we geen gebruik maken van de Big Five tech-bedrijven en hun services: Facebook, Amazon, Google, Microsoft en Apple. We zijn sterk afhankelijk geworden van deze en andere online platforms. Een groot deel van de ‘gratis’ platforms baseert hun verdienmodel op het verzamelen en doorverkopen van persoonsgegevens. Bij deze technologie wordt de gebruiker gezien als commercieel exploitatiemiddel; profielgegevens zijn geld waard. Als Waag staan we echter voor publieke waarden aan de basis van technologie: met het Public Stack-model vechten we voor open, eerlijke en inclusieve technologie, om dergelijke exploitatie tegen te gaan.

Maatschappelijk belang voorop

Gelukkig is er de afgelopen jaren een opmars in organisaties die wél volgens de open-source waarden van de Public Stack opereren, zoals de videoconferentietool Jitsi en de dienst voor digitale identiteit IRMA. Zij bieden online platforms en diensten waarbij het maatschappelijk belang voorop staat en de burger actief wordt betrokken bij het ontwerp van zijn digitale omgeving. Deze organisaties moeten echter een alternatief financieringsmodel gebruiken om duurzaam te zijn op de lange termijn. Een dergelijk innovatief financieringsmodel waarin privacy beschermd wordt, staat centraal in het project MicroDonor, waar Waag de komende maanden aan zal werken.

MicroDonor draait om vrijwillige donaties van gebruikers aan platforms en content die zij willen steunen: een transparante manier om open, veilige content en diensten te kunnen blijven bieden. Waag heeft een subsidie gekregen voor het ontwikkelen van een ‘microdonatie’-systeem van Grant for the Web, een Amerikaanse organisatie die zich specifiek inzet voor zogenoemde Web Monetization-modellen. Zo’n systeem houdt in dat gebruikers automatisch een klein bedrag (denk aan een halve eurocent) overmaken aan een organisatie na het bezoeken van diens platform. Dit gebeurt via Interledger, een protocol om transacties tussen verschillende blockchains te versturen.

Gewenst verdienmodel? 
De komende tijd gaan we onderzoeken of Web Monetization inderdaad zou kunnen bijdragen aan het Public Stack-denken. We zoeken uit hoe dat systeemtechnisch in elkaar moet zitten. Moeten gebruikers bijvoorbeeld een virtuele ‘wallet’ aan kunnen maken van waaruit ze betalingen kunnen doen, en hoe richten we zoiets dan het best in? En is het handiger en wenselijker om per bezoek aan een platform een donatie te maken, of om het bedrag te koppelen aan een streamingdienst die inziet hoe lang je gebruik maakt van het platform? Uiteindelijk werken we toe naar een prototype voor een webextensie waarmee je als gebruiker microdonor wordt bij het bezoek aan bepaalde websites.  

Naast de technische kant zit er een belangrijk sociaal aspect aan het project. Is een dergelijk verdienmodel gewenst? Hoe pas je dit op een zo open, transparant mogelijke wijze in? Hiervoor willen we in gesprek gaan met verschillende groepen experts in de vorm van co-designsessies, en met een breder publiek via een (digitaal) avondprogramma. We richten ons in het bijzonder op drie centrale gebruikersgroepen: open-source ontwikkelaars, contentmakers en culturele instellingen. Zo hopen we vanuit verschillende invalshoeken te concluderen of een microdonatie-systeem inderdaad iets is wat op grotere schaal zou kunnen worden uitgezet, en wat we ook voor onze eigen platforms kunnen gebruiken.

Vind jij het verdienen aan persoonsgegevens ook een belangrijk onderwerp of loop je hier in je eigen werk tegenaan? Kom naar het publieksprogramma op donderdag 18 maart! Herken je jezelf in een van de drie gebruikersgroepen (open-source ontwikkelaar, contentmaker of culturele instelling) en wil je actief meedenken? Meld je aan via hannah(@)waag.org om mee te doen aan de co-designsessies in maart en april.