De strijd voor een open, eerlijk en inclusief internet is anno 2021 urgenter dan ooit. Er zijn verschillende organisaties die zich inzetten voor alternatieven voor big tech. Ze bieden gratis online tools, zoals voor videoconferenties en gezamenlijke documentbewerking, of gratis inhoud, zoals nieuws of blogs. Waag onderzoekt alternatieve ethische technologie binnen de verschillende lagen van de Public Stack. Voor deze organisaties is een bedrijfsmodel dat gebaseerd is op de verzameling en verkoop van persoonlijke gegevens van gebruikers, vaak niet te verenigen met hun missie. Er moet dus gezocht worden naar manieren waarop deze organisaties op een duurzame en verantwoorde wijze diensten en content kunnen blijven leveren. 

Web Monetization is een web-standaard die momenteel in ontwikkeling is. Het is bedoeld voor het implementeren van microbetalingen op het web. Dit loopt via het zogeheten Interledger-protocol, een open standaard die betalingen tussen verschillende blockchains mogelijk moet maken. 

Het Amerikaanse fonds Grant for the Web is specifiek opgericht om open, eerlijke en inclusieve standaarden verder te brengen, en is in het bijzonder gericht op de methode Web Monetization. Met MicroDonor heeft Waag, met steun van Grant for the Web, de kans om de technologie binnen deze standaard op waarde te schatten, en met nieuwe betalingsmodellen op het web te experimenteren. Als casus willen we voor Public Stack-tools een betalingsmodel implementeren dat gebaseerd is op vrijwillige donaties: microdonaties.

De komende maanden zullen we middels een online symposium en co-creatiesessies met de voornaamste gebruikersgroepen de beste manier onderzoeken om dit Web Monetization-model op kleine schaal uit te testen. Op basis hiervan ontwikkelen we een prototype van een open-source browser-extensie, inclusief back-end infrastructuur. Hiermee bieden we een mogelijkheid om in je browser een betaling te doen aan de bezochte instelling of aan de gebruikte toepassing. Met deze extensie kunnen gebruikers ofwel kleine bedragen doneren op basis van ingestelde voorkeuren, ofwel per bezoek of ‘consumptie’ automatisch een klein bedrag afstaan aan het platform. Het onderzoek binnen het project MicroDonor behelst de technische én sociale aspecten van dit verdienmodel. De eindresultaten zullen via een afsluitend evenement en een openbaar rapport worden gedeeld.