De Toekomst van Open door Sebastiaan Ter Burg
Sebastiaan Ter Burg BY

Niet terugkijken, maar vooruitblikken

Door Renzo van den Berg, stagiair

Tien jaar geleden zetten Kennisland, Waag en het Instituut voor Informatierecht (IVIR) de eerste stappen om de Creative Commons licenties in Nederland te introduceren, die auteurs, kunstenaars, wetenschappers, docenten en alle andere creatieve makers de vrijheid biedt om op een flexibele manier met hun auteursrechten om te gaan. Omdat de licenties nog voortdurend in ontwikkeling zijn, kwam in Den Haag een zeer gemêleerd gezelschap bijeen voor het seminar 'De Toekomst van Open'. Tijdens de expertsessies werd met betrokkenen uit verschillende sectoren gekeken naar de toekomst van de licenties en het gebruik ervan in Nederland.

Creative Commons is inmiddels een gerespecteerde organisatie. Met de genereuze steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is er de afgelopen negen jaar veel aan community building gedaan, zowel in Nederland als op internationaal niveau. “Ook de burger is een belangrijke deelnemer aan de Open Data van tegenwoordig,” zegt Frank Kresin (Research director bij Waag).

Voor het seminar waren vijf discussiegroepen samengesteld waarin verschillende onderwerpen aan bod kwamen, zoals Open Leren, Open Data, The Sharing Economy, Open Design en Open Media en Cultuur. Aan het einde van het seminar werden de tafelvoorzitters van de discussiegroepen naar voren gehaald. Tekenaar Michiel van de Pol van Comic House in Amsterdam was aanwezig om zijn humoristische kijk op de besproken onderwerpen te geven. Dit waren de belangrijkste uitkomsten op een rij:

Open Data

De Open Data-tafel maakte een overzicht van het veld en er werden veel wezenlijke vragen gesteld. Wat is de Nederlandse Open Data-strategie? Wat is de rol van de burger en de overheid? Deze vragen moeten in de toekomst vaker besproken worden en er moet een strategie komen om van 'dicht' naar 'open' te gaan.

Open Design

Waarom zijn we eigenlijk open? Wat is hier goed aan voor de samenleving en wat heeft de burger hier aan? De kunde om iets open te ontwerpen is heel anders dan het traditionele ontwerpen zoals dat altijd aangeleerd is. Ook bij deze tafel kwamen er veel speerpunten naar voren voor de toekomst.

Open Cultuur & Media

Omdat er veel genodigden waren voor deze tafel werd deze groep opgesplitst. Is iets wat met publiek geld wordt gesponsord ook gelijk publiek toegankelijk? Dit was hier de grote vraag. De twee groepen werden zo opgesplitst dat er door één groep vanuit de gebruiker werd gedacht en vanuit de andere groep als maker.

Open Leren

In deze groep werd er geproken over het onderwijs en hoe dat open gemaakt kan worden. Er zijn veel verschillende schakels en organisaties die hier een rol in spelen. Het is een uitgebreid en moeilijk proces waar van alles bij komt kijken. Docenten willen heel graag consumeren en trekken overal de spullen vandaan. Er wordt echter te weinig geproduceerd.

The Sharing Economy

Bij deze discussie werd als eerste de vraag gesteld wat nou precies een 'Sharing Economy' is. The Sharing Economy moet niet als een bedreiging worden gezien. Het is geen gevaar voor de huidige economie. Belangrijkste conclusie: voor een open economie moet er een omslag in het denken gemaakt worden. Men moet minder denken in termen van groei en meer in die van welzijn.

Het seminar werd afgesloten met een lunch en daar werd natuurlijk nog flink nagepraat, want als het aan de mensen in de zaal had gelegen, hadden de discussies nog wel even door kunnen gaan. Deze dag werd georganiseerd om te kijken naar de toekomst en dit is naar mijn mening goed gelukt. Er zijn veel nieuwe inzichten en speerpunten aangeleverd die ervoor moeten gaan zorgen dat de samenleving in de toekomst opener wordt.

Bekijk hier alle foto's van de dag, genomen door Sebastiaan ter Burg.