Nieuwe open mobiliteitsdata

Author
Job Spierings

Dankzij de challenge Open Data FWD is er veel nieuwe mobiliteitsdata beschikbaar gekomen voor Amsterdam. Binnen deze challenge zoeken we, samen met DIVV Amsterdam, naar open data toepassingen die stedelijke mobiliteitsvraagstukken aanpakken.

De challenge bestaat uit drie thema’s (Fiets, Parkeren en Openbaar Vervoer). De beste concepten winnen € 4.000,- en de kans op een mooie samenwerking met de vier grootste Nederlandse steden. Maar wat is een open data challenge, zonder nieuwe data? Tijd voor een update.

Bijzondere inspanning is verricht op het gebied van parkeerdata. De nieuwe data zijn niet alleen in origineel formaat beschikbaar, maar ook via een door CitySDK gestandaardiseerde API.

Parkeerdata & API

Parkeren is in een stad als Amsterdam een complex en belangrijk onderwerp, waar veel data over wordt verzameld. Zo is nu van Amsterdam Centrum de historische bezettingsgraad van straatparkeerplaatsen beschikbaar. Voor heel de stad zijn daarnaast beschikbaar:

  • De locatie en realtime bezettingsgraad van parkeergarages;
  • De locatie van bijzondere parkeerplaatsen, bijvoorbeeld voor gehandicapten;
  • De locatie van P+R plekken;
  • De kosten van straatparkeren met bijbehorende zones én garageparkeren;
  • De locatie van parkeerautomaten;
  • De locatie van oplaadpunten voor electrische auto’s, met realtime weergave of ze bezet zijn of niet.

Developersbedrijf Glimworm heeft met deze data een service (API) gebouwd die een bezoeker van Amsterdam laat zien hoe duur parkeren op verschillende plekken in de stad is. Deze informatie wordt daarnaast afgezet tegen de tijd en de kosten die eventueel natransport met zich meebrengt. Met deze API kun je bijvoorbeeld een applicatie bouwen die een bezoeker van Carré laat zien of hij voor de deur aan de Amstel kan parkeren of dat het slimmer is om het P+R terrein bij de Arena te gebruiken en met het OV verder te gaan. Naast deze API komt er binnenkort een widget beschikbaar.

Realtime verkeersdata

Al eerder ontsloten we de doorstromingsdata van Amsterdam. Momenteel werken we er, samen met de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW), hard aan om dit voor heel Nederland te doen. Omdat de manier waarop de NDW de data beschikbaar maakt erg complex is, hebben we de data in de LD API van CitySDK gezet en ze meteen gekoppeld aan de wegvakken uit het Nationaal Wegen Bestand. De doorstromingsdata zijn nu al beschikbaar. Informatie over files en wegwerkzaamheden volgt binnenkort. Verder zijn via de API data beschikbaar voor:

  • Fietsparkeerplaatsen, strooiroutes, taxistandplaatsen en prognoses voor capaciteit & luchtkwaliteit (t/m 2030);
  • De GIF plaatjes die de verkeerscentrale naar de Dynamische Route Informatiepanelen stuurt (DRIP borden) is online te vinden;
  • Voor touringcars zijn routes, uitstaphaltes, parkeerplaatsen en doorrijhoogtes beschikbaar.

Heb je vragen over de data, de interpretatie of het gebruik? De specialisten van de Dienst Infrastructuur & Vervoer geven graag een toelichting.

About the author

  • Job Spierings is Operations & Transitions Director bij Waag.