Job Spierings door Jimena Gauna voor Waag

Job SpieringsDirector of Operations & Transitions

Job Spierings is Operations & Transitions Director bij Waag. Hij focust zich op inzicht en overzicht voor de organisatie: beschikt iedereen over de benodigde mensen en middelen? Hiernaast begeleidt hij projecten die zich bij Waag in een tussenfase of transitie bevinden. Hij is gespecialiseerd in coördinatie, procesontwerp en internationale samenwerking.

Eerder stond Job binnen Waag aan het hoofd van het Code-programma (destijds Future Internet Lab, Smart Citizens Lab en Commons Lab). Hier leidde hij onderzoeksprojecten, onder meer op het gebied van digitalisering van erfgoedcollecties, digitale identiteit, participatie, beleidsontwikkeling bij overheden en richtlijnen voor algoritmen.

Job studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht en werkte hierna als artiestenmanager en zakelijk leider in de wereld van klassieke en moderne muziek.