Open Data
Jer Thorp BY

Open Data Day

De afgelopen twee jaar hebben we gezien dat open data zowel in Europa, Noord-Amerika als Afrika aan betekenis heeft gewonnen en dat dankzij organisaties zoals de Wereldbank ook steeds meer data beschikbaar is gekomen. Tijd om te kijken wat voor interessante dingen je daar mee kan doen!

23 februari werd internationaal uitgeroepen tot Open Data Day. Onder het motto 'Better tools. More data. Bigger fun' werden op die dag op verschillende plaatsen op de wereld gewerkt aan nieuwe toepassingen, data beschikbaar gesteld en worden beleidsmakers van lokale, regionale en nationale overheden gevraagd of zij zich willen inzetten voor het vrijgeven van meer data.

Het Future Internet Lab van Waag zet zich al geruime tijd in om open data te bevorderen, zowel in de zin van het bewegen van overheden tot het vrijgeven van data als het ontwikkelen van nieuwe apps voor de samenleving met die open data. We doen dat door App contests te organiseren, waarin data leveranciers, ontwikkelaars en burgers samenkomen. Na Apps for Amsterdam, Noord-Holland en Nederland is binnenkort heel Europa aan de beurt in Apps for Europe.

Gepubliceerd

project

EU official flag

This project has received funding from the Competitiveness and Innovation Framework Programme of the European Commission.