Innovation festival Code4EU Fellowships
Waag/Suzanne Heerschop BY

Open Innovatie festival

Het Open Innovatie festival in Amsterdam werd op 26 november afgetrapt met de 'softlaunch' van openinnovationamsterdam.com. Deze website informeert over alle innovatieprojecten binnen de stad Amsterdam, waaronder de zogenaamde City Challenges. Deze challenges zullen eerdaags op de site verschijnen, maar werden vandaag al gepresenteerd tijdens de C4EU City Challenge Pitch.

Code for Europe verzorgt een fellowship voor twee developers en één business/conceptdesigner die voor een periode van negen maanden bij de stad Amsterdam aan de slag zullen gaan. Het idee is dat zij aan applicaties zullen werken die een brug slaan tussen overheid en burger door gebruik te maken van open data. Om te bepalen welke challenges opgepakt gaan worden binnen het fellowship presenteerden 18 stadsdelen/organisaties vandaag hun vraagstukken en was er ruimte voor feedback uit de zaal. Het tempo en de energie zat er goed in. In sneltreinvaart werd er stilgestaan bij de verschillende vraagstukken. Die varieerden van 'hoe zorg ik dat potentiële bezoekers mijn aanbod terug kunnen vinden' tot 'hoe kunnen we gebruikersparticipatie verhogen binnen monitoringsonderzoeken?'

Aan enthousiasme voor de challenges ontbrak het niet, er blijkt veel behoefte te zijn om informatie die er al is beter, mooier, efficiënter te delen met het grote publiek. Ook werd er kritisch meegedacht:

  • “Heb je hiervoor wel een app nodig? Dit kan net zo goed via een website.”
  • “Is dit wel een taak voor de overheid? Kan de commerciële markt dit niet beter oplossen?”

Een andere veel gehoorde opmerking: “Misschien zou je eens met collega twee tafeltjes verder moeten praten.” 

Het blijkt namelijk dat er veel vraagstukken en initiatieven raakpunten hebben. Deze zouden misschien wel gebundeld kunnen worden in een gezamenlijke challenge. Allemaal terechte vragen, die meegenomen zullen worden in het beoordelingscriterium voor het selecteren van de uiteindelijke challenges die de fellows aangeboden krijgen. Daarbinnen wordt ook rekening gehouden met de drie punten waarop het publiek de challenges kon beoordelen:

  1. Herbruikbaarheid: kan deze app ook worden ingezet in Groningen of Berlijn? Of kan hij omgeschreven worden voor een andere dataset?
  2. Gebruikersparticipatie: in hoeverre maakt de app gebruik van een tweerichtingsverkeer? Kan de burger ermee terug praten en ook zelf input leveren of zelfs aan het werk gezet worden? En in hoeverre ontwikkelen burgers zelf mee aan de oplossing?
  3. Gebruik: wie gaan de app gebruiken en hoe makkelijk is het om deze doelgroep inderdaad met deze app te bereiken?

Al met al een geslaagde sessie om 'challengehouders' de gelegenheid te geven hun vraagstelling te fine tunen (Wat wil je nu echt?). Maar belangrijker nog, om samenverwerkingsverbanden te leggen tussen de verschillende vraagstukken. Efficiëntie is nu eenmaal een van de doelstellingen van het C4EU fellowship. ☺

Begin december zal de uiteindelijke City Challenge shortlist bekendgemaakt worden.