Overzicht producten en diensten bij dementie

Het project FIT heeft als doel mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgverleners te helpen bij het kiezen van producten en diensten die het wonen in de thuissituatie ondersteunen om langer, prettig thuis wonen mogelijk te maken.

De nieuwste FIT-publicatie geeft een overzicht van de breedte aan producten en diensten die kunnen ondersteunen bij het thuis wonen met dementie. Deze uitgave is een vervolg op de eerste publicatie De mens zien met dementie. Daarin werd ingegaan op de vraag wat de behoeften zijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers om het mogelijk te maken - ondanks de dementie - prettig thuis te kunnen blijven wonen.

Verkregen inzichten
Er is een ruim aanbod aan producten en diensten voor ondersteuning van thuis wonen met dementie. Goede informatie over toepassing van producten is nodig en gebleken is dat deze niet altijd makkelijk te vinden is. Een product als een zwaartedeken bijvoorbeeld kan bescherming en geborgenheid bieden en daardoor mogelijk onrust tegengaan. Dit is zonder toelichting niet op voorhand duidelijk.

Ook blijkt dat een indeling van producten en diensten op basis van de functie die het product of de dienst heeft, onvoldoende inzicht geeft waarom een product van toegevoegde waarde kan zijn in een specifieke situatie. Ook daarvoor is aanvullende informatie nodig.

Met het overzicht kan bijvoorbeeld niet gezocht worden naar antwoorden op problematisch gedrag (onrust, depressie, angst, dwalen) of voor specifieke problemen (bijvoorbeeld problemen met mobiliteit, gebrek aan eetlust). De indeling houdt met een dergelijke specifieke context geen rekening en dit overzicht dient dan ook nog niet als een effectieve keuzehulp. Wél wordt hiermee de breedte van het beschikbare aanbod getoond.

Vervolgstappen
Nu de behoeften en het aanbod in kaart zijn gebracht wordt in de volgende fase van het FIT-onderzoek een keuzehulp ontworpen, waarbij het aanbod van ondersteunende producten en diensten wordt afgestemd op de vraag om zo te komen tot een betere ‘fit’ tussen vraag en aanbod.

Download een exemplaar (pdf)

Gepubliceerd

project