FabSchool launch
Waag BY-NC-SA

Petitie: maken moet weer terug in het onderwijs

Dinsdag 4 november 2014 maakten kinderen een statement met 3D-printers in de Tweede Kamer over leren door te maken in het onderwijs. Hoe stimuleren we de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn voor de wereld van morgen? Samen met onderwijsdeskundigen, maakexperts en het bedrijfsleven boden wij een petitie aan die pleit voor creativiteit en doe-het-zelf technologie in de klaslokalen.

Fablabs en andere makerspaces - plekken waar je met behulp van computers en machines bijna alles kan maken - dragen bij aan de ontwikkeling van het creatieve potentieel van Nederland. Met hun werkwijze hebben zij leerlingen en studenten iets te bieden - de verbinding tussen creativiteit en technologie, het leren van 21st century skills. Ook op verschillende plekken binnen het onderwijs zelf wordt geëxperimenteerd met leren door te maken. Het is tijd om "leren door te maken" een structurele rol te geven in het onderwijs. Daarom boden wij onderstaand petitie aan aan de commissie OC&W van de Tweede Kamer.

 

DE PETITIE
Leren door te maken: maken moet weer terug in het onderwijs

Wij:
leraren, schoolleiders, FabLabs, bedrijven, openbare bibliotheken en andere cultuurmakers;

constateren enerzijds:

 • dat creativiteit, samenwerken en probleemoplossend vermogen belangrijke vaardigheden zijn in een veranderende arbeidsmarkt;
 • dat digitale fabricagetechnieken als 3D-printen een steeds dominantere rol krijgen in het bedrijfsleven en dat men hiermee jong kennis dient te maken;
 • dat creatie ten tijde van internet vraagt om nieuwe vaardigheden, waaronder digitale fabricage, robotica en programmeren;
 • dat een sterke creatieve (maak)industrie van groot belang is voor de toekomst van Nederland;
 • dat het begrijpen van digitale ontwikkelingen steeds belangrijker wordt om de wereld waarin we leven te begrijpen. Mensen moeten technologie niet alleen kunnen ‘lezen’, maar er ook mee kunnen ‘schrijven’;

en anderzijds:

 • dat als je iets leert omdat je het graag wilt kunnen maken, je het nooit meer vergeet;
 • dat makersonderwijs leerlingen voorbereidt op hún wereld, in plaats van op de onze;
 • dat makersonderwijs leerlingen helpt zich te ontwikkelen tot competente, zelfstandige, creatieve en kritische burgers met de vaardigheden om in de wereld van morgen succesvol te kunnen functioneren;
 • dat, door de verbinding te leggen tussen creativiteit, verbeelding en technologie, makersonderwijs verschillende talenten aanspreekt en een beroep doet op het probleemoplossend vermogen van kinderen;
 • dat het makersonderwijs nu geen duidelijke plek heeft in het huidige onderwijs.

Wij verzoeken de vaste kamercommissie OC&W om:

 • expliciet ruimte te geven aan initiatieven die het makersonderwijs ontwikkelen en uitbreiden;
 • onderzoek te doen naar het opzetten van een samenwerkingsverband dat, in het pionierskarakter dat hoort bij deze makersbeweging, de sterke lokale initiatieven onderling verbindt en makersonderwijs op de kaart zet in Nederland.

In de komende jaren werkt het samenwerkingsverband aan een programma waarbinnen:

 • events plaatsvinden die de aandacht vestigen op dit onderwerp;
 • docenten worden opgeleid in het makersonderwijs, via samenwerkingen met o.a. Pabo’s, hogescholen en scholennetwerken;
 • kennis en tools in het makersonderwijs en formats voor projecten worden gedeeld met geïnteresseerden;
 • er een makerscurriculum wordt ontwikkeld dat breed inzetbaar is in het onderwijs.

Zodat:

 • makersonderwijs een zichtbare en permanente plek krijgt in het onderwijs van alle niveaus; bevlogen docenten en kinderen die willen werken met creativiteit, technologie en innovatie;
 • toegang hebben tot kwaliteitsaanbod;
 • leerlingen, ongeacht hun onderwijsniveau, hun talenten kunnen ontplooien en ontwikkelen.

Initiatiefnemers
Marleen Stikker Waag, Karien Vermeulen Creative Learning Lab, Waag, Henk van Zeijts Rotslab Coöperatie UA, Michiel Lucassen X11, school voor Grafimedia, Jeroen de Boer FabLab Benelux/FryskLab, Dr. Peter Troxler Fabtolk / Hogeschool Rotterdam, Arjan van der Meij De Populier / Fabklas, Per-Ivar Kloen De Populier / FabKlas, Astrid Poot Fonk Amsterdam, Leen van Wijngaarden De Maakschappij, Remco Pijpers Stichting Kennisnet / Mijn Kind Online, Wietse van Bruggen Stichting Kennisnet, Carla van den Brandt BDF Advies, Rik Seveke De Balie Amsterdam, Thieu Besselink The Learning Lab, Merit Tieman Kalsbeek College Woerden, Paul van Roekel Alkwin College, Maykel Roovers Openbare Scholengemeenschap Bijlmermeer, Els Wijnen Montessori College Oost, Emer Beamer Unexpect, Global Children's Designathon, Milja Kruijt Openzee, Daan van Geijlswijk InTribes, Astrid Lubsen Open Design Lab, Waag, Sjoerd Dirk Meijer iQMaak, Iris Douma Cabind, Annelies Wiggers CLC Arnhem, Frits Hoff FabLab Maastricht/FabLab Benelux, Berry Nieskens Hyperion Lyceum, Martin Hazelaar De Populier, Robin Platjouw SKPO Slingertouw, Peter Hilhorst E-Nemo, Marieke Hermans Captain Dragon, Helen Fermate Scratch2013BCN, S.K. van Alten Hogeschool Rotterdam.