Truth dimension no. 7 by Liu Wei
Truth dimension no. 7 by Liu Wei BY-NC-SA

Publicatie 'A strategy for urban data'

Waag heeft in samenwerking met AMS Institute een Engelstalige publicatie gemaakt over stedelijke data, geschreven door Socrates Schouten van het Commons Lab, getiteld: A strategy for urban data.

A strategy for urban data

Download een exemplaar (pdf)

Dit rapport is geschreven in het kader van het kennisportaal van AMS Institute (knowledge.ams-institute.org, momenteel in ontwikkelingsstadium) en het DSI4EU-project (digitalsocial.eu).

Achtergrond

Veel steden in Europa worden geconfronteerd met grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, voedselzekerheid, mobiliteit en maatschappelijk welzijn. Oplossingen voor deze uitdagingen zijn vaak zo complex dat samenwerking vereist is tussen veel partijen uit verschillende domeinen (fysiek, ruimtelijk en sociaal) en op verschillende schaalniveaus. Als reactie daarop wordt de stad steeds vaker gezien als een 'levend laboratorium' (living lab): een omgeving waar burgers en belanghebbenden samenwerken aan slimme en creatieve oplossingen voor urgente problemen. En steeds meer data spelen hierbij een centrale rol als middel om interacties die plaatsvinden in de stad te informeren, faciliteren en mogelijk te maken. Het is in dit verband dat het idee van 'data commons' naar voren wordt gehaald, wat een inclusieve productie van en toegang tot data suggereert door een gemeenschap die praktijkmensen, onderzoekers en burgers omvat.

Wat zijn data commons precies? In wat voor soort applicaties verschijnen ze? En wie zijn de partijen die betrokken zijn bij het onderzoek en de ontwikkeling van succesvolle stedelijke oplossingen?

In dit rapport onderzoeken Waag en AMS Institute hoe nieuwe ontwerpmethoden en datatechnologie├źn optimaal kunnen worden gebruikt voor onderzoek en experimenten. Via literatuurstudie, interviews met belanghebbenden en openbare sessies over 'Designing the City' hebben we onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het delen en hergebruiken van data van projecten uitgevoerd in de stedelijke context. Het delen van gegevens, mits verstandig gedaan, heeft een enorm potentieel voor onderzoek, innovatie, nieuwe zaken, een beter georganiseerde samenleving en meer burgerbetrokkenheid. Hergebruik van data belooft grote verbeteringen in de tijd en het tempo van (wetenschappelijke en maatschappelijke) ontdekking. We formuleren geleerde lessen en aanbevelingen om deze processen te begeleiden en anticiperen op de bijbehorende uitdagingen. Deze lessen zijn vooral gericht op 'intermediaire' organisaties en 'systeemactoren' die het maatschappelijk middenveld willen ondersteunen met de kwestie van gedeeld gegevensbeheer. Maar eerst moeten we ervoor zorgen dat we de juiste vragen stellen aan de juiste mensen.

DSI4EU, formally known as DSISCALE, is supported by the European Union and funded under the Horizon 2020 Programme, grant agreement no 780473.

EU official flag

Gepubliceerd

Auteur

projecten

EU official flag

DSI4EU, formally known as DSISCALE, is supported by the European Union and funded under the Horizon 2020 Programme, grant agreement no. 780473.