Waag Nieuwmarkt
Waag BY-NC-SA

Raad voor Cultuur adviseert: Waag als Futurelab design & technologie

De Raad voor Cultuur heeft Waag voorgedragen om Futurelab design & technologie te worden voor de periode van 2021-2024 in haar advies aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

‘De instelling organiseert onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten op het gebied van technologie en design rond actuele maatschappelijke vraagstukken en hanteert daarbij een interdisciplinaire en brede definitie van ontwerp.’ zo schrijft de raad in haar subsidieadvies aan de minister. 

Daarnaast constateert de raad dat: ‘Waag positie kiest zonder daarbij in herhaling te vallen. Waag vertrekt steeds vanuit het morele standpunt dat publieke waarden verdedigd dienen te worden en mensen geholpen moeten worden om greep op hun leven en op hun leefomgeving te krijgen.’ 

Marleen Stikker, directeur Waag: 'We zijn zeer verheugd met dit advies. De raad onderkent het belang van kunst en cultuur bij het ontwerp van onze toekomst. Wij zien er naar uit om daar een brede vertegenwoordiging van inwoners bij te betrekken.'

Het hele advies van de Raad voor Cultuur over Waag is hier te lezen.