Regering hoeft de sleepwet niet uit te stellen

De regering hoeft de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook bekend als de "sleepwet", niet uit te stellen totdat alle aangekondigde wijzigingen zijn doorgevoerd. Dat heeft de rechter geoordeeld in een kort geding dat was aangespannen door een coalitie van allerlei organisaties, waaronder Waag.

De wet geeft de AIVD en MIVD nieuwe bevoegdheden voor het onderscheppen en opslaan van internetverkeer van de kabel, alsmede een uitgebreidere hackbevoegdheid. Daarnaast staat de wet de diensten toe om de apparaten van derden te hacken die zelf geen doelwit van de diensten zijn. Het gaat dan om apparaten die met een doelwit in verbinding staan, bijvoorbeeld de netwerkapparatuur die door een systeembeheerder wordt onderhouden. 

Tijdens het referendum over de sleepwet stemde een meerderheid van de kiezers tegen. Het kabinet kwam daarop met een aantal aanpassingen, maar die zijn nog niet allemaal in de wet verwerkt terwijl die wel al vanaf 1 mei van kracht is. De beoogde wetswijzigingen zullen pas na de zomer door het kabinet worden ingediend. Een coalitie van organisaties is van mening dat op deze manier de grondrechten van Nederlandse burgers worden geschonden en wilde de sleepwet via een kort geding laten uitstellen totdat de wetswijzigingen definitief zijn.

De rechter was het niet met de organisaties eens. Die stelden dat de sleepwet inbreuk maakt op fundamentele privacy-grondrechten, zoals in Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staan. Bij de beoordeling keek de rechter niet alleen naar de tekst van de bepalingen die de organisaties noemden, maar naar de wet als geheel. "Gelet op al de waarborgen en garanties tegen misbruik die daarin zijn opgenomen, kan volgens de voorzieningenrechter niet worden geconcludeerd dat de bepalingen onmiskenbaar onverbindend zijn", aldus de uitspraak.

Reacties

"Door de wet eerst door te voeren en deze daarna pas te wijzigen, worden onschuldige burgers en de digitale economie niet gespaard", laat Alex Bik weten, CTO bij BIT. "Het is belachelijk dat de privacy van burgers én organisaties niet voorop wordt gesteld door de regering. Dat stelt ons zwaar teleur. Wij voelen het als onze plicht om ervoor te zorgen dat het Nederlandse internet een vrij en open medium blijft. We zullen bezien welke vervolgstappen mogelijk zijn."

"De rechter heeft de staat helaas gelijk gegeven. Wij zijn het niet met de rechter eens dat de wet nu al in lijn is met onze mensenrechten. Daarbij vinden we het teleurstellend dat de rechter niet is ingegaan op onze belangrijkste eis, namelijk: stel de wet uit totdat het parlement erover heeft gedebatteerd", zegt Hans de Zwart van Bits of Freedom. "Dat de regering wel aankondigt de wet te willen wijzigen, maar het woord nog niet bij daad voegt en de wet al wel invoert, doet geen recht aan de uitslag van het referendum. De wet had eerst gewijzigd moeten worden." 

De coalitie, die bestaat uit Bits of Freedom, Privacy First, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), Free Press Unlimited, Greenpeace International, Waag, BIT, Voys, Speakup en het Platform Bescherming Burgerrechten en Greenpeace International, gaat binenkort bespreken of ze juridische vervolgstappen willen zetten en zo ja, wanneer ze dat gaan doen.

(Bron: security.nl)

Gepubliceerd

project