Screen Shot Play Installatie
Waag BY-NC-SA

Spelen met emoties

Laura Buijs heeft voor haar studie aan de Universiteit Utrecht (Sociale & Organisatiepsychologie) een onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van cognitieve empathie bij jongeren in een interactieve visuele installatie voor COMMIT/Play. Van haar stage bij Waag is nu een onderzoeksverslag beschikbaar als pdf.

Lees hier de blog van Laura Buijs over 'Spelen met emoties'.

Samenvatting van het onderzoek

Waag heeft binnen het COMMIT P4: Virtual Worlds for Wellbeing programma een interactieve installatie ontwikkeld voor het project Play. Gebruikers creëren met behulp van bewegingssensor Kinect een visuele representatie op projectieschermen. In dit onderzoek zijn de effecten van de interactieve installatie op het niveau van empathie van de gebruikers onderzocht. Hiertoe beeldden zij zes basisemoties uit.

Verwacht werd dat het niveau van empathie bij gebruikers die een emotie uitbeelden in de installatie, toe zou nemen. Er werd tevens verwacht dat emoties op eenzelfde manier zouden worden uitgebeeld zoals blijkt uit de literatuur van het opkomend onderzoeksveld in embodied cognition. Het onderzoek is uitgevoerd met 63 jongeren tussen 14 en 17 jaar afkomstig van middelbare scholen in Amsterdam.

De resultaten tonen aan dat het niveau van cognitieve empathie bij participanten die gebruikers in de installatie observeerden, toenam ten opzichte van hun empathie-niveau voor de test. Dit effect geldt ook ten opzichte van het niveau van cognitieve empathie van de gebruikers in de installatie zelf, welke niet verhoogde gedurende de test. Het effect werd versterkt door de gezinssituatie van de jongeren; jongeren uit een gezin met gescheiden ouders verkregen een hoger niveau van cognitieve empathie ten opzichte van jongeren uit een gezin waarin beide ouders samenwoonden. Dit effect geldt alleen voor de observerende participanten. In vervolgonderzoek kan de nadruk verschuiven naar probleemjongeren, het creëren van een veilige omgeving voor gebruikers en de rol van de observeerder in de installatie.

Gepubliceerd

project