Toegang: over de invloed van informatie

De film 'Toegang' belicht de invloed van informatie op de (informatie)samenleving en de gevolgen van de steeds verdergaande digitalisering op het kunnen beheren van informatie. Wie is er eigenlijk 'in control'? En wat betekent dat voor de Nederlandse overheid, bedrijven en de rol van de informatieprofessional?

In de film komen aan het woord: Arjan El Fassed - directeur Open State Foundation, Brenno de Winter - internetonderzoeker, Dimitri Tokmetzis - datajournalist De Correspondent, Esther Keymolen - technofilosoof & assistent professor Universiteit Leiden, Marens Engelhard - rijksarchivaris, Marleen Stikker - directeur Waag, Maxim Februari - filosoof & schrijver, Wouter Slotboom - ethisch hacker, Martijn Aslander - ontdekker van de netwerk- en informatiesamenleving, Sam Westra - schaapherder. Zij belichten elk de problematiek vanuit hun eigen specialisme.

De film is gemaakt door Barbara van den Bogaard in opdracht van de KNVI | SOD (beroepsvereniging voor informatiebeheerders bij de overheid).