Langzaamaan is een groot gedeelte van ons maatschappelijk leven zich digitaal gaan afspelen. We communiceren via sociale media, we bankieren online, we kopen goederen online en we doen online zaken met de overheid, zoals onze belastingaangifte.

Voor al deze processen zijn we echter genoodzaakt om telkens onze gegevens achter te laten. Zo houdt de Nederlander er vandaag de dag talloze digitale identiteiten op na: van Facebookprofiel tot webwinkelaccount en van reisproduct tot DigiD. Deze wildgroei aan identiteiten vergroot het risico op schending van de privacy, werkt identiteitsfraude in de hand en remt innovatie af.

Het Digitale Identiteitslab ging op zoek naar nieuwe ideeën, concepten en concrete tools die een betrouwbare en veilige digitale identiteit kunnen omvatten. Deze input verzamelden we op de website:

digitaleidentiteit.waag.org

De verschillende ideeën en toepassingen die op het gebied van digitale identiteit reeds bestaan, zoals grip/regie op gegevens, digitale kluis, authenticatie en autorisatie, werden meegenomen tijdens het proces. Het doel was namelijk om diverse initiatieven samen te laten komen en te onderzoeken op dezelfde methode.

Het lab bestond uit een aantal sprints, pilots en bijeenkomsten waarin concepten worden opgehaald, onderzocht en getest in gemeentelijke context.

Waag organiseerde deze bijeenkomsten in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daarnaast bracht Waag expertise in rond digitale identiteit, zoals die via ondermeer in het project DECODE wordt ontwikkeld.

Dit project werd ondersteund vanuit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder overeenkomst nr. 732546.

EU official flag

Gerelateerde artikelen