Transparant Nederland
Waag/beeld: Elvin BY-NC-SA

Transparant Nederland gelanceerd

Op 13 mei werd Transparant Nederland gelanceerd, een dataplatform dat de afgelopen maanden werd ontwikkeld bij Waag. Het legt de verbindingen bloot tussen politici, overheid, organisaties en het bedrijfsleven.

De database is in eerste instantie gevuld met vrij beschikbare gegevens uit diverse bronnen, open data dus. Tom Demeyer, hoofd technologie bij Waag hierover: "Al deze gegevens zijn elders ook wel te vinden, maar dan moet je veel zoekwerk verrichten, overal is wat te vinden. Hier worden ze bij elkaar gebracht en de relaties inzichtelijk gemaakt".

Demeyer benadrukt dat de huidige database gezien moet worden als een uitgangspunt: "Dit is een begin. Het is de bedoeling dat de database verder verrijkt wordt met nieuwe gegevens uit andere bronnen". Ontwikkelaars kunnen bovendien verder bouwen op Transparant Nederland door het beschikbaar stellen van een API, waarmee nieuwe toepassingen kunnen worden gemaakt.

Voor geïnteresseerden is er een browser, waarmee gezocht kan worden op personen, organisaties of bedrijven. Zoeken we bijvoorbeeld op Mark Rutte, dan krijgen we een overzicht van alle gevonden relaties. Met behulp van Lynks software kunnen de relaties ook worden gevisualiseerd. Dan wordt bijvoorbeeld de relatie met (zijn voormalige werkgever) Unilever zichtbaar. Door een dubbele klik kan vervolgens iedere relatie op zijn beurt ook weer worden opengeklapt.

Transparant Nederland is een samenwerking van: Waag, Netwerk Democratie, Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden, Centre for Innovation.