Dataplatform voor bestuurlijke netwerken, functies en macht

Transparant Nederland wilde een bijdrage aan het weerbaarder maken van onze democratie door de informatiepostie van de burger te verbeteren. Openheid en transparantie rondom bestuurlijk en politieke netwerken en besluitvorming zijn uitstekende middelen om iets van dat vertrouwen van burgers te herwinnen. Tegelijkertijd bood Transparant Nederland journalisten een handreiking om daadwerkelijk met data journalistiek en netwerkanalyse aan de slag te gaan, om haar kerntaak – controle van de macht – uit te kunnen voeren op een manier die aansluit bij de technologische mogelijkheden van de 21e eeuw.

De website vormde een handige bron van informatie voor bestuurskundigen, economen, politicologen, communicatie wetenschappers en andere onderzoekers die geïnteresseerd zijn in transparantie van het openbaar bestuur. Het faciliteerde permanent netwerkanalyses door inzichtelijk te maken hoe de bestuurlijke macht in Nederland werkt op basis van (open) data van personen, organisaties en relaties. (Deze website is inmiddels niet meer beschikbaar).

Transparant Nederland bevorderde de beschikbaarheid en vindbaarheid van open onafhankelijke informatie en bevorderde de interpretatie van die informatie op een 21ste eeuwse manier ten einde het vertrouwen van burgers in politici, politieke partijen en bestuurders te vergroten. Transparant Nederland zette zich in voor een gelijkwaardige informatiepositie tussen overheid en burger door het bevorderen van transparantie, toegankelijkheid en accountability van die overheid.

Mediapartners in dit project waren: Vrij Nederland, De Correspondent, De Volkskrant, Follow the Money en VPRO Tegenlicht.

Transparant NL logo

Project duration

1 jun 2015 - 1 jun 2016

Financiers

  • Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
  • Stichting Democratie en Media

Partners

  • Netwerk Democratie
  • Universiteit van Amsterdam
  • Universiteit van Leiden