Voorbij je bubbel: de ontwerpfase van ‘Digitaal Dynamisch Documenteren'

‘Digitaal Dynamisch Documenteren (DDD)’ is een innovatieproject van Imagine IC en Waag. Met dit project willen de organisaties een nieuwe werkvorm aanreiken voor een gelaagde en dynamische erfgoedbenadering. Hiertoe ontwikkelen zij een digitale tool waarmee individuele tentoonstellingsbezoekers ervaren dat objecten nooit één, vaste betekenis hebben. Via de tool nemen verschillende mensen de bezoeker mee in hún beleving van de getoonde objecten en onderwerpen. Met het project wordt onderzocht hoe emotienetwerken en technologie kan worden ingezet om een dynamisch ‘bijschrift’ te maken waarin uiteenlopende en veranderlijke gevoelens, associaties, meningen en belangen rond objecten inzichtelijk worden. In elke blog staat een fase van het project centraal.   

De eerste fase stond in het teken van het brainstormen over en ontwerpen van de eerste prototypen van een digitale tool. Samen met onder andere Hester Dibbits en Marlous Willemsen – die de term ‘emotienetwerken’ in 2014 hebben gemunt – werd gekeken naar wanneer iets een emotienetwerk is, maar vooral ook wanneer niet. Het projectteam kwam hierbij tot het belangrijke inzicht dat er iets moet ‘schuren’ wil het een interessant onderwerp zijn voor emotienetwerken. Een schurend kader waarin het gaat om machtsrelaties en stemmen die niet gehoord worden. Tegelijkertijd gaat deze tool niet over het gewoonweg tonen van ongehoorde stemmen, maar willen we hiermee juist voorbij meerstemmigheid en voorbij multiperspectiviteit reiken. Emotienetwerken draait om personen die positie innemen en van positie kunnen veranderen. Om voorbij meerstemmigheid te kunnen gaan is het van belang dat die positieverandering in het emotienetwerk expliciet wordt gemaakt. De tool biedt een digitaal, dynamisch bijschrift; een visualisatietekst bij een aantal objecten uit de vitrine van Imagine IC. We willen ervoor zorgen dat er echt iets gaat gebeuren met de bezoeker en streven naar een educatieve beleving waarbij men inziet hoe mensen elkaar raken en met elkaar verbonden zijn.

Voorbij je bubbel: de ontwerpfase van ‘Digitaal Dynamisch Documenteren’

Vervolgens is het team gaan brainstormen over de invulling van de digitale tool. Wat zijn de doelen? Wie zijn onze doelgroepen? En wat is de vorm en inhoud van de tool? We dwingen onszelf om gedurende deze brainstormsessies zo concreet mogelijk te worden. De concepten die worden bedacht zijn in deze fase minder belangrijk, we mogen falen. Het gaat erom dat er pas problemen aan het licht komen en we tot nieuwe inzichten komen wanneer we concreet moeten worden. Deze inzichten zorgen voor een beter beeld van waar het uiteindelijke product aan moet voldoen, maar ook wat het vooral níet moet zijn. Vanuit de brainstormsessies konden de eerste prototypen van de digitale tool worden ontwikkeld. In de volgende fase, de testfase van het project, worden de prototypen getest met het publiek van Imagine IC. Daarover later meer. Houd de website van Imagine IC en Waag in de gaten voor een volgende update over het project DDD.

Over de auteur