In het innovatieproject Digitaal Dynamisch Documenteren werkt Waag samen met Imagine IC om een tool te ontwikkelen waarmee individuele bezoekers van tentoonstellingen zich deel weten van hele ‘emotienetwerken’ rond de getoonde objecten en onderwerpen. Het project wil zo aan de erfgoedsector een nieuwe werkvorm aanreiken voor een gelaagde en dynamische erfgoedbenadering. We onderzoeken hoe emotienetwerken en technologie samen kunnen worden ingezet om een ‘bijschrift’ te maken, waarin uiteenlopende en veranderlijke gevoelens, associaties, meningen en belangen rond objecten inzichtelijk worden. De tool en de in het project verworven kennis over zijn opzet, toepassing en werking worden beschikbaar gesteld aan de erfgoedsector.

Emotienetwerken

Emotienetwerken bestaan uit mensen die allemaal een gevoel hebben bij een object (een museum- of archiefstuk, een gebouw of een ritueel) – maar niet allemaal hetzelfde. Denk aan Zwarte Piet of de ‘muur van Mussert’. Emotienetwerken is ook de naam van de gespreksvorm over erfgoed, waarin deelnemers inzicht krijgen in de continue onderhandeling waarin erfgoed tot stand komt en in de dynamiek van zijn betekenissen (door de tijd heen en in de eigen tijd). Deze gespreksvorm biedt deelnemers de kans om de objecten op de onderhandelingstafel ook te leren zien door de ogen van een ander. 

De notie van emotienetwerken is in 2014 gemunt door de Reinwardt Academie en Imagine IC. Zij ontwikkelen deze sindsdien tot een methode, sinds 2018 ook in verdere samenwerking met Waag in het project ErEmEd (Emotienetwerken rond Erfgoed in Educatieve settings). Digitaal Dynamisch Documenteren bouwt voort op de eerdere kennisontwikkeling en betrekt daarin ook de Reinwardt Academie. 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst).

Project duration

1 jul 2019 - 31 mrt 2020

Links

Team

Financiers

Partners

  • Imagine IC