Artificial Intelligence - Stephen Dawson via Unsplash
Stephen Dawson via Unsplash BY-NC-SA

Waag Futurelab: Alliantie tegen militaire AI

Waag steunt samen met organisaties als Bits of Freedom, het Racism and Technology Center en Privacy First de Alliantie tegen militaire AI. We willen dat de Nederlandse regering direct stopt met de ontwikkeling van artificiële intelligentie in het militaire domein. We verwachten en vrezen dat deze intelligenties, met hun steeds grotere onafhankelijkheid, doorlopend schade zullen blijven toebrengen aan gemeenschappen in de samenleving die historisch gezien gemarginaliseerd zijn.

Na de schending van de mensenrechten in de vorm van het Toeslagenschandaal en andere gebeurtenissen, vindt de Alliantie tegen militaire AI dat de Rijksoverheid direct moet stoppen met het ontwikkelen van AI in het militaire domein. Echter vindt op 15 en 16 februari de door de overheid georganiseerde conferentie REAIM plaats, waarin wordt toegewerkt naar oplossingen voor militaire AI.