Waag Nieuwmarkt
Waag BY-NC-SA
BIS advies

Waag Futurelab blij met advies Raad voor Cultuur 2025-2028

Waag Futurelab is de Raad voor Cultuur erkentelijk voor de zorgvuldige bestudering en positieve beoordeling van ons beleidsplan Toekomst is een werkwoord voor de periode 2025-2028.

De Raad voor Cultuur schrijft in haar advies: ‘Waag is sterk in de formulering van visionaire toekomstperspectieven. In de subsidieperiode 2021 - 2024 heeft Waag geregeld een krachtige stem laten horen over het belang van publieke waarden in de digitale wereld, het belang van cyberveiligheid, democratisering van technologie en de gevaren van big tech. […] Veel grote thema’s die op dit moment naar de voorgrond dringen in politiek en samenleving staan op de agenda van Waag, zoals klimaat, technologische ontwikkelingen en verdere digitalisering.’

'De programmalijnen van Waag zijn urgent en actueel.' - advies Raad voor Cultuur

‘We zijn blij met dit advies en met de waardering voor ons werk en onze ambities,’ aldus Marleen Stikker, directeur-bestuurder van Waag. ‘Er spreekt een groot vertrouwen uit dit advies. Meer dan ooit willen we ons inzetten voor een open, eerlijke en inclusieve toekomst.’ 

Waag heeft er begrip voor dat de Raad adviseert het subsidiebedrag op het huidige niveau te handhaven, gezien de uitdagingen en financiële druk binnen de cultuursector. Dit sterkt Waag in het idee dat met het beleidsplan de juiste weg is in geslagen. Want zoals de Raad schrijft zijn 'de programmalijnen van Waag [...] urgent en actueel.'

Lees het hele advies van de Raad voor Cultuur en het specifieke advies over Waag terug. Het beleidsplan van Waag Futurelab 2025-2028 is hier terug te lezen.