DDW stoelendans
Waag BY-NC-ND

Waag Futurelab: Jaarverslag 2022

Het jaarverslag van 2022: lees alles over Waags activiteiten en over de impact van het onderzoek, de Academy-programma's en het publieksprogramma van Waag in 2022. 

download het jaarverslag

Terugblik

De eerste drie maanden van 2022 stonden in het teken van de coronapandemie. Deze heeft een zware wissel getrokken op de samenleving en dus ook op Waag Futurelab. Desalniettemin was de opluchting groot toen versoepelingen van de maatregelen werden doorgevoerd en we weer fysiek samen konden komen. Het leidde tot een toename van het aantal publieke evenementen, en ook de consortia van onze projecten kwamen weer veelvuldig samen, wat de samenwerking ten goede kwam.

In maart ‘22 schrokken we op van de aanval van Rusland op Oekraïne. Waag activeerde samen met het Institute for Network Cultures (HvA) haar lokale en internationale netwerk in de media en cultuur en vormde de Tactical Media Room. Hier helpen we Oekraïense en Russische media desinformatie tegen te gaan.

Sinds haar oprichting in 1994 staat Waag in het teken van eerlijke omgang met technologie voor de samenleving. 2022 was in dat opzicht een belangrijk jaar. Waag zag in de zomer een groot deel van haar agenda terugkomen op landelijk niveau in de ‘Werkagenda Waardegedreven Digitaliseren’ van de eerste staatssecretaris van Digitale Zaken, Alexandra Van Huffelen. Waag ziet dat deze ontwikkeling in het teken staat van bredere maatschappelijke onvrede over de rol van Big Tech. We weten niet hoe de technologie in elkaar zit die we in ons dagelijks leven gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld onacceptabel dat onveiligheid in de trein bij de Nationale Spoorwegen gemeld moet worden via WhatsApp. Hierbij blijft onduidelijk wat de eigenaar Meta met deze gegevens doet.

Waag ontwikkelt open technologie en alternatieve modellen gebaseerd op publieke waarden. Dit valt samen met de ‘Key Enabling Methodologies’ (KEM’s): ontwerpmethoden voor professionals, die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Dat dit steeds meer inbedding in de samenleving vindt, werd in 2022 evident.

Waag stimuleert kritisch ontwerp. We begeleiden hierbij kunstenaars en ontwikkelen co-creatiemethoden. We stimuleren burgers om kennis op te doen en handelingsperspectief te ontwikkelen over hun eigen leefomgeving volgens de methode Citizen Science. Op de Dutch Design Week 2022 kwamen deze inspanningen samen in de tentoonstelling ‘Open Design Now!’, waarin we sensoren tentoonstelden die open-source ontwikkeld zijn door Waag, haar directe partners en een jonge kunstenaar die we begeleiden.

Het meten van de leefomgeving valt samen met maatschappelijke problemen als hittestress en luchtvervuiling. Steeds meer zien we de gevolgen van klimaatverandering terug in ons dagelijks leven. Waag onderzoekt in dit kader publieke waarden, technologieontwikkeling, transformaties van de samenleving en planetaire ecologie. In 2022 vonden het meer-dan-menselijke perspectief en stedelijke ecologie een plek in ons nieuwe Urban Ecology Lab, en werd Waag penvoerder van het Creative Europe-project ‘More-than-Planet’. Via het langlopende publieke programma ‘Expeditie naar Planet B’ richtte Waag zich in 2022 op systeemverandering.

Lees het jaarverslag van 2022 (pdf)