Futurelab Waag icon
Waag BY-NC-SA
for the future

Waag: Futurelab voor design en technologie

Per 1 januari 2021 is Waag onderdeel van de basisinfrastructuur van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, als Futurelab voor design en technologie. Dat betekent dat we de komende vier jaar ons werk om de maatschappij meer open, eerlijk en inclusief te maken, voortzetten. Maar ook dat we ons meer naar buiten richten, naar jou: ga de komende jaren met ons mee op expeditie naar de toekomst!

Waag en de toekomst

We zien dat de toekomst hier is. Onze tijd wordt gekenmerkt door snelle technologische ontwikkelingen, onzekerheid over de planeet en diepe maatschappelijke scheidslijnen. Waag acht een andere wereld mogelijk: één die wordt geleid door de waarden openheid, eerlijkheid en inclusiviteit. In het belang van de toekomst werken we samen aan het maken van praktische veranderingen in het heden. Zo kunnen we die andere wereld realiseren. 

Waag is een middle-ground organisatie, die zich identificeert met internationale maatschappelijke bewegingen die net als wij aan een andere wereld werken. Waag richt zich op technologie als instrument voor sociale verandering. Op lokaal, nationaal en Europees niveau werkt ze samen met burgers, organisaties, overheden, kunstenaars, activisten, ontwerpers en onderzoekers aan projecten die verandering bewerkstelligen.

Waag pleit voor een radicaal anders denken over technologie: technologie is immers niet neutraal. Veel te vaak zien we technologie als heilige graal, als een black box waar de resultaten onbeïnvloed uitrollen. De macht van grote tech-platforms ervaren we als vanzelfsprekend, zonder stil te staan bij de ontwrichtende gevolgen die dit heeft en kan hebben voor de maatschappij, de politiek en ons persoonlijk leven. Waag staat voor digitale soevereiniteit: het hebben van zeggenschap en eigenaarschap over je eigen gegevens en gedrag op het internet. Waag vindt dat niet commerciële, maar publieke waarden en belangen voorop moeten staan bij het ontwerp en de toepassing van technologie.

Die andere manier van kijken naar technologie zit in de kern van Waag. Ze legt technologie op tafel, schroeft het open en onderzoekt wat zich onder de motorkap afspeelt. Ze bevraagt nieuwe technologie en technologische ontwerpprocessen. Door te weten wat er zich in een technologisch object afspeelt, door de black box open te breken, werkt Waag toe naar een meer open, inclusieve en eerlijke maatschappij.

Waag als Futurelab

Het werk van Waag is hybride. In haar zoektocht naar een andere wereld probeert ze te herinneren wat we als maatschappij vergeten zijn en te begrijpen wat we moeten weten, hebben en doen om die andere wereld te bereiken. De komende tijd zal Waag elk half jaar een nieuwe expeditie naar de toekomst starten, waarin we een thema centraal stellen.

Vanaf voorjaar 2021 gaat Waag wandelen naar de toekomst. Wandel jij mee? Als Futurelab voor design en technologie zal Waag deze nieuwe status aftrappen met expedities door heel Nederland. Hierin staan wandelen en het gesprek over de toekomst centraal. We nodigen iedereen uit om mee te wandelen en het gesprek aan te gaan met mede-inwoners, buurtbewoners, vage bekenden en verre vrienden. 

Om een toekomst te ontwerpen die voor iedereen werkt, moet iedereen betrokken worden aan de ontwerptafel. Waag gaat het land in en kiest voor het gesprek met iedereen. Wat is voor jou een wenselijke toekomst, wat kun je daar zelf aan bijdragen en wat heb je daarvoor nodig? Dat bespreken we samen. Houd de website in de gaten: in de lente zullen de eerste wandelingen naar de toekomst plaatsvinden.