Screenshot uit de Intro video Staat van het internet 2021
Waag BY-NC-SA
for digital sovereignty

Waag x De Groene: Doe mee aan de zoektocht naar een veilige digitale publieke ruimte

Hoe komen we tot een open, eerlijk en inclusief internet? Waag en De Groene slaan de handen ineen. Lees de artikelen in de serie Het nieuwe web, en neem deel aan de gesprekken in De Groene Ruimte - een van de eerste veilige digitale publieke ruimten sinds de jaren '90.

Lees het artikel in De Groene: 'Een nieuw web: De publieke ruimte van het internet'.

Lees meer over De Groene Ruimte en de techniek erachter: Element, Matrix en Thorp.

De Groene Ruimte gebruiken?

  1. Download Element
  2. Maak een account aan op de server matrix.org. Hieruit volgt je Matrix-adres: @gebruikersnaam:matrix.org
  3. Volg de uitnodigingslink naar de kamers van De Groene
  4. Maak een veiligheidssleutel aan om je account te beveiligen: Instellingen > Beveiliging > Veilige back-up > Instellen > Gebruik een veiligheidssleutel. Sla de sleutel op een veilige plek op, of schrijf hem op.
  5. Praat mee in de kamers in De Groene Ruimte! 

Uitgebreide instructies vind je hier.

De Staat van het Internet 2022

De Groene Amsterdammer is samen met Waag, SIDN Fonds, CTO Amsterdam en de OBA organisator van De Staat van het Internet. Hier steken we jaarlijks de peilstok in het internet. Hoe komen we tot een internet dat open, eerlijk en inclusief is? En wat is er echt nodig om over te stappen van de oude, troebele sociale media naar nieuwe initiatieven? Tijd om te rebooten. In de Staat van het Internet 2022 starten we Operatie Opnieuw Opstarten.

De lezing werd dit jaar gegeven door Nani Jansen Reventlow, prijswinnende mensenrechtenadvocaat, gespecialiseerd in strategische procesvoering op het snijvlak van mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en technologie. Farid Tabarki was moderator, en discussie werd onder meer gevoerd met SP-Kamerlid Renske Leijten. 

kijk terug