DIY Bio quadrant NL versie
Van Boheemen en De Vriend BY-NC-SA
DIY BIo quandrants English
COGEM/Waag BY-NC-SA

Wat is DIY Bio?

Wat met Do-It-Yourself Bio (DIY Bio) wordt bedoeld is niet altijd duidelijk. Toen de COGEM (wetenschappelijk adviesorgaan dat de overheid adviseert betreffende de risico's van genetische modificatie voor mens en milieu) vroeg om een rapport over DIY Bio in Nederland te schrijven stonden wij dus voor de uitdaging om een definitie te bepalen.

Het rapport, dat samen met LISconsult is geschreven, is onlangs verschenen. Hierin beschrijven we dat men de activiteiten van de DIY Bio-gemeenschap grofweg kan indelen binnen vier kaders: liefhebberij, activisme, kunst en wetenschap. De achterliggende gedachte is dat DIY Bio niet noodzakelijkerwijs exclusief nieuwe activiteiten behelst. Het is beter te duiden als een dynamische compositie van bestaande fenomenen.

Deze dynamiek is vaak de oorzaak van verwarring die optreedt wanneer men spreekt over DIY Bio, biohacking, biopunk, biomaking, quantified self, biodesign, biokunst, etcetera. Feit is dat al deze activiteiten doorgaans DIY Bio-achtige onderdelen bevatten en vice versa, maar de mate waarop sterk van manifestatie tot manifestatie verschilt. Bijvoorbeeld, DIY Bio-activiteiten kunnen leiden tot kunstwerken, zoals de DIY Genegun van Rüdiger Trojok wat zowel als DIY Bio als biokunst getypeerd kan worden.

In ons rapport hebben we gepoogd een overzicht op te nemen van alle termen die met enige regelmaat met DIY Bio in verband worden gebracht. De afbeelding hieronder toont de quadranten, verder is de afstand tussen de worden indicatief voor de onderlinge verwantschap. Dus hoe dichter naar het midden, hoe hoger de waarschijnlijkheid dat deze activiteiten als DIY Bio kunnen worden aangemerkt.

Een volledige beschrijving van de genoemde termen staat beschreven in het rapport “Do It Yourself Biology een verkenning van ontwikkelingen in Nederland”.

Vanwege de dynamische aard van DIY Bio is het de verwachting dat deze afbeelding in de toekomst van vorm zal moeten veranderen.

Gepubliceerd

projecten

EU official flag

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 288959 (KiiCS). Starting with #15, this project has received funding from the Europ