Victoria Pickering CC BY-NC-ND 2.0 Peaceful vigil for George Floyd at Lincoln Memorial 31 May 2020
Victoria Pickering BY-NC-ND
open, fair & inclusive

Wat kunnen we doen?

Racisme is een diepgeworteld probleem dat zich in verschillende delen en lagen van de maatschappij manifesteert. Ook technologie is niet neutraal. Het is een reflectie van cultuur en politieke overtuiging. Net als in andere vertalingen van macht, liggen in technologie vooroordelen, ongelijkheden en racisme ingebakken. Dat is een systematisch probleem waar we bij Waag onderzoek naar doen. We stellen vragen over wie er aan de knoppen zit. We vragen ons af welke invloed dat heeft op de inclusiviteit van het (digitale) publieke domein. 

Tegen de achtergrond van recente en huidige gebeurtenissen moeten we niet alleen de technologie bevragen maar ook onszelf. Waarom zouden we stil blijven: omdat we de strijd tegen racisme in stilte steunen? Omdat we misschien niet de juisten zijn ons hierover uit te spreken? Omdat we ons ongemakkelijk voelen? Omdat we niet weten wat we moeten zeggen? We zijn op het punt beland waarop stilte oorverdovend is. 

Als organisatie zijn we ons bewust van ons platform en onze rol in de maatschappij. Daarnaast proberen we ook op onszelf kritisch te reflecteren. We gaan het gesprek aan over onze eigen oogkleppen en blinde vlekken. We vragen ons af of we genoeg doen deze problemen bespreekbaar te maken en of we een divers genoeg geluid kunnen laten horen. Het voelt daarnaast oncomfortabel onze volgers, lezers en community nu iets op te dragen. Wat kunnen we wel doen? 

We gaan het gesprek aan. We laten ons horen en praten erover binnen onze organisatie. Op sociale media en/of offline. Dit probleem gaat iedereen aan, daarom zouden we het er allemaal over moeten hebben. 

We lezen ons in. Bronnen over structureel en institutioneel racisme in de Amerikaanse- en in onze maatschappij komen op veel plekken voorbij.

We zetten een paar overzichten op een rij:

Wit huiswerk
Anti-racism resources
Questions for white people

We delen opties voor donatie. In de Verenigde Staten zijn memorial funds opgericht. Je kunt tevens doneren aan bail out projecten, waarin geld ingezameld wordt om protestanten die opgepakt worden weer uit de gevangenis te kunnen krijgen. Doneer ook aan Nederlandse instituties.

Overzicht van instanties om aan te doneren in de VS
Je donatie verdelen over meer dan zestig bail out-fondsen in de VS
ACLU is een Amerikaanse niet-gouvernementele organisatie die in 1920 werd opgericht, en die opkomt voor de vrijheden en rechten van Amerikaanse burgers

In Nederland kun je aan de volgende instanties doneren:

> Stichting Nederland wordt Beter

> Black Queer Trans Resistance NL
Rekeningnaam: Black Queer Trans Resistance NL
IBAN: NL56BUNQ2044294621
BIC: BUNQNL2AXXX

> Kick Out Zwarte Piet
Rekeningnaam: Nederland Wordt Beter
Rekeningnummer: NL09 TRIO 0197 9666 91 (Triodos Bank)
Onder vermelding van: KOZP

> The Black Archives
Rekeningnaam: stichting New Urban Collective
bankrekeningnummer NL06 ABNA 0246 4020 83
O.v.v. Donatie the Black Archives en je naam

We delen initiatieven en tekenen petities:

> Een overzicht van petities die je kunt tekenen om je steun uit te spreken voor protestanten in de VS
> Overzicht van petities, donaties, bedrijven en bronnen

Hieronder hebben we een (niet uitputtende) lijst gemaakt met artikelen over technologie en racisme, en linken we naar kunstenaars die we graag uitlichten. Aanvullingen zijn welkom, mail naar gro.gaaw@enna.

Over racisme en technologie

Algorithms of oppression (boek)
Twitter and Teargas (boek)
Digitize and punish (boek)
Data feminism (boek)
Algorithmic accountability policy toolkit (AI now)
Discriminating systems (AI now)
Race after technology (boek)
How white engineers built racist code - and why it’s dangerous for black people (artikel)
Tool for blurring faces in protest pictures (tool)

Onderzoeksprojecten

Gender shades: How well do IBM, Microsoft, and Face++ AI services guess the gender of different skin colored faces?
Lees meer over Gender shades
Voicing erasure
Racial literacy in tech
Excavating AI
ImageNet Roulette
Training humans

Kunstenaars en kunstinitiatieven

> Eyebeam
> Stephanie Dinkins
> Ayoka Chenzira
> Jepchumba (Future Lab Africa)

Gepubliceerd

Auteur